Аб зацвярджэннi форм дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi па сельскай гаспадарцы

Постановление Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 22.09.2000 N 72

Документ утратил силу
Cтр. 1


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │      ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ       │
 │  Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi   │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
   │           СПРАВАЗДАЧА           │
   │ аб выкарыстаннi мiнеральных удабрэнняў i арганiчных │
   │        угнаенняў пад ураджай         │
   │           200__ года           │
   └──────────────────────────────────────────────────────┘
                             Форма 9-сг
 ┌───────────────────────────────────────┐
 │Назва арганiзацыi, якая складае    │ ЗАЦВЕРДЖАНА
 │справаздачу ___________________________│ Пастанова Мiнiстэрства
 │       (поўная назва ў      │ статыстыкi i аналiзу
 │_______________________________________│ Рэспублiкi Беларусь
 │   адпаведнасцi са статутам)    │ 22.09.2000 N 72
 │Раён __________________________________│
 │Вобласць ______________________________│ Гадавая
 │Орган кiравання _______________________│┌────────────────────────┐
 │        (мiнiстэрства, канцэрн, ││Прадстаўляюць калгасы, │
 │_______________________________________││саўгасы, мiжгасы i iншыя│
 │ камiтэт, iншы орган кiравання)    ││юрыдычныя асобы,    │
 │Форма ўласнасцi _______________________││асноўным вiдам дзейнасцi│
 │Паштовы адрас _________________________││якiх з'яўляецца     │
 │_______________________________________││сельскагаспадарчая   │
 └───────────────────────────────────────┘│вытворчасць, уключаючы │
                     │падсобныя        │
                     │сельскагаспадарчыя   │
                     │прадпрыемствы, створаныя│
                     │на базе калгасаў,    │
                     │саўгасаў (акрамя    │
                     │сялянскiх (фермерскiх) │
                     │гаспадарак), раённаму  │
                     │(гарадскому) аддзелу  │
                     │статыстыкi 10 студзеня. │
                     └────────────────────────┘
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │              КОДЫ                │
 ├───────┬─────┬─────┬──────┬──────┬───────┬─────┬──────┬────────┤
 │  1  │ 2 │ 3 │ 4  │ 5  │  6  │ 7 │ 8  │  9  │
 ├───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────────┤
 │ формы │арга-│арга-│органа│галiны│асноў- │тэры-│формы │арганi- │
 │ па  │нiза-│нiза-│кiра- │па  │нага  │торыi│(вiду)│зацыйна-│
 │ ОКУД │цыi -│цыi -│вання │ОКОНХ │вiду  │па  │улас- │прававой│
 │    │скла-│скла-│(гра- │   │экана- │СОАТО│насцi │формы па│
 │    │даль-│даль-│мад- │   │мiчнай │   │па  │ОКОПФ  │
 │    │нiка │нiка │скага │   │дзей- │   │ОКФС │    │
 │    │даку-│даку-│аб'яд-│   │насцi │   │   │    │
 │    │мента│мента│нання)│   │па ОКЭД│   │   │    │
 │    │па  │па  │па  │   │    │   │   │    │
 │    │ОКПО │ОКЮЛП│СООУ │   │    │   │   │    │
 ├───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────────┤
 │0606006│   │   │   │   │    │   │   │    │
 └───────┴─────┴─────┴──────┴──────┴───────┴─────┴──────┴────────┘


┌───────────────┬────┬────────────────────┬─────┬───────────────────┐
│Назва паказчыка│Ну- │Унесена мiнеральных │Уне- │   Плошча, га  │
│        │мар │удабрэнняў у    │сена ├───────┬─────┬─────┤
│        │рад-│пералiку на 100%  │арга-│агуль- │удоб-│угно-│
│        │ка │спажыўных рэчываў, ц│нiч- │ная  │раная│еная │
│        │  ├────┬───────────────┤ных │пасяў- │мiне-│арга-│
│        │  │уся-│ у тым лiку  │угна-│ная  │раль-│нiч- │
│        │  │го ├─────┬────┬────┤ен- │плошча │нымi │нымi │
│        │  │  │азот-│фос-│ка- │няў, │пад  │удаб-│ўгна-│
│        │  │  │ных │фар-│лiй-│т  │ураджай│рэн- │ен- │
│        │  │  │   │ных │ных │   │бягуча-│нямi │нямi │
│        │  │  │   │  │  │   │га года│   │   │
│        │  │  │   │  │  │   │(фiзiч-│   │   │
│        │  │  │   │  │  │   │ная)  │   │   │
├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
│    А    │ Б │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │  6  │ 7 │ 8 │
├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
│Збожжавыя i  │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│зернебабовыя - │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│усяго (сума  │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│радкоў 01-02) │ 01 │  │   │  │  │   │    │   │   │
├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
│У тым лiку:  │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│азiмыя культуры│ 02 │  │   │  │  │   │    │   │   │
│яравыя культуры│ 03 │  │   │  │  │   │    │   │   │
├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
│З радка 01:  │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│жыта      │ 04 │  │   │  │  │   │    │   │   │
│пшанiца    │ 05 │  │   │  │  │   │    │   │   │
│трыцiкале   │ 06 │  │   │  │  │   │    │   │   │
│ячмень     │ 07 │  │   │  │  │   │    │   │   │
│авёс      │ 07а│  │   │  │  │   │    │   │   │
├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
│Тэхнiчныя   │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│культуры -   │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│усяго     │ 08 │  │   │  │  │   │    │   │   │
├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
│У тым лiку:  │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│цукровыя буракi│ 09 │  │   │  │  │   │    │   │   │
│лён      │ 10 │  │   │  │  │   │    │   │   │
│рапс      │ 11 │  │   │  │  │   │    │   │   │
├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
│Бульба     │ 12 │  │   │  │  │   │    │   │   │
├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
│Агароднiна   │ 13 │  │   │  │  │   │    │   │   │
├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
│Кармавыя    │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│культуры -   │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│усяго     │ 14 │  │   │  │  │   │    │   │   │
├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
│У тым лiку:  │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│кукуруза на  │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│сiлас i зялёны │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│корм      │ 15 │  │   │  │  │   │    │   │   │
│аднагадовыя  │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│травы     │ 16 │  │   │  │  │   │    │   │   │
│шматгадовыя  │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│травы     │ 17 │  │   │  │  │   │    │   │   │
│кармавыя    │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│караняплоды  │ 18 │  │   │  │  │   │    │   │   │
├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
│Сельска-    │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│гаспадарчыя  │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│культуры -   │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│усяго (сума  │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│радкоў 01, 08, │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│12-14)     │ 19 │  │   │  │  │   │    │   │   │
├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
│Шматгадовыя  │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│насаджэннi   │ 20 │  │   │  │  │   │  Х  │   │   │
├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
│Сенажацi    │ 21 │  │   │  │  │   │  Х  │   │   │
├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
│Паша      │ 22 │  │   │  │  │   │  Х  │   │   │
├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
│Закрыты грунт │ 23 │  │   │  │  │   │  Х  │ Х │ Х │
├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
│Усяго ўнесена │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│ўдабрэнняў   │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│(сума радкоў  │  │  │   │  │  │   │    │   │   │
│19-23)     │ 24 │  │   │  │  │   │  Х  │ Х │ Х │
└───────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴───────┴─────┴─────┘


┌──────────────────────────────┬────┬────┬──────────────────────────┐
│    Назва паказчыка    │Ну- │Уся-│    У тым лiку     │
│               │мар │го, ├───────┬─────────┬────────┤
│               │рад-│т  │азотных│фосфарных│калiйных│
│               │ка │  │    │     │    │
├──────────────────────────────┼────┼────┼───────┼─────────┼────────┤
│        А       │ Б │ 1 │  2  │  3  │  4  │
├──────────────────────────────┼────┼────┼───────┼─────────┼────────┤
│Наяўнасць мiнеральных     │  │  │    │     │    │
│удабрэнняў на пачатак года  │ 25 │  │    │     │    │
├──────────────────────────────┼────┼────┼───────┼─────────┼────────┤
│Паступiла ў справаздачным   │  │  │    │     │    │
│годзе             │ 26 │  │    │     │    │
├──────────────────────────────┼────┼────┼───────┼─────────┼────────┤
│Унесена мiнеральных      │  │  │    │     │    │
│удабрэнняў - усяго      │ 27 │  │    │     │    │
├──────────────────────────────┼────┼────┼───────┼─────────┼────────┤
│У тым лiку пад ураджай    │  │  │    │     │    │
│будучага года         │ 28 │  │    │     │    │
├──────────────────────────────┼────┼────┼───────┼─────────┼────────┤
│Выкарыстана на iншыя мэты   │ 29 │  │    │     │    │
├──────────────────────────────┼────┼────┼───────┼─────────┼────────┤
│Страты            │ 30 │  │    │     │    │
├──────────────────────────────┼────┼────┼───────┼─────────┼────────┤
│Наяўнасць мiнеральных     │  │  │    │     │    │
│удабрэнняў на канец года   │  │  │    │     │    │
│(сума радкоў 25, 26 мiнус   │  │  │    │     │    │
│радкi 27, 29-30)       │ 31 │  │    │     │    │
└──────────────────────────────┴────┴────┴───────┴─────────┴────────┘
 Даведка.
 Праведзена вапнаванне глебы, га (32) ______________________________
 Унесена вапнавай мукi i iншых матэрыялаў, т (33) __________________
 Праведзена карэннае паляпшэнне сенажацей i пашаў з залужэннем,
 га (34) ___________________________________________________________
 Праведзена перазалужэнне раней палепшаных сенажацей i пашаў, га
 (35) ______________________________________________________________
 Плошча сельскагаспадарчых угоддзяў, га (36) _______________________
 Плошча раллi, га (37) _____________________________________________
 _________________________________      ______________________
  (пасада кiраўнiка, подпiс)         (iнiцыялы, прозвiшча)
 Галоўны аграном ___________________     ______________________
           (подпiс)         (iнiцыялы, прозвiшча)
 Галоўны аграхiмiк раённай
 аграхiмiчнай службы _______________     ______________________
             (подпiс)       (iнiцыялы, прозвiшча)
 ________________
   (дата)
 _________________________________
  (прозвiшча выканаўцы, тэл.)


IНСТРУКЦЫЯ ПА ЗАПАЎНЕННЮ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI АБ ВЫКАРЫСТАННI МIНЕРАЛЬНЫХ УДАБРЭННЯЎ I АРГАНIЧНЫХ УГНАЕННЯЎ ПАД УРАДЖАЙ (ФОРМА 9-СГ) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │      ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ       │
 │  Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi   │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ┌───────────────────────────────────────────────────┐
    │          СПРАВАЗДАЧА          │
    │   аб механiзацыi сельскагаспадарчых работ   │
    │          за 200__ год          │
    └───────────────────────────────────────────────────┘IНСТРУКЦЫЯ ПА ЗАПАЎНЕННЮ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI АБ МЕХАНIЗАЦЫI СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ РАБОТ (ФОРМА 17-СГ) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │      ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ       │
 │  Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi   │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ┌────────────────────────────────────────────────────┐
    │          СПРАВАЗДАЧА           │
    │ аб наяўнасцi трактароў, сельскагаспадарчых машын │
    │       i энергетычных магутнасцей       │
    │       на 1 студзеня 200___ г.        │
    └────────────────────────────────────────────────────┘
                             Форма 18-сгIНСТРУКЦЫЯ ПА ЗАПАЎНЕННЮ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI АБ НАЯЎНАСЦI ТРАКТАРОЎ, СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ МАШЫН I ЭНЕРГЕТЫЧНЫХ МАГУТНАСЦЕЙ (ФОРМА 18-СГ) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │      ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ       │
 │  Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi   │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
    │          СПРАВАЗДАЧА            │
    │   аб рабоце падсобнай сельскай гаспадаркi     │
    │          за 200___ год            │
    └───────────────────────────────────────────────────────┘
                             Форма 20-сгIНСТРУКЦЫЯ ПА ЗАПАЎНЕННЮ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI АБ РАБОЦЕ ПАДСОБНАЙ СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКI (ФОРМА 20-СГ) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │      ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ       │
 │  Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi   │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
     ┌────────────────────────────────────────────────┐
     │        СПРАВАЗДАЧА           │
     │      аб стане жывёлагадоўлi        │
     │      на 1 студзеня 200__ г.        │
     └────────────────────────────────────────────────┘
                              Форма 24IНСТРУКЦЫЯ ПА ЗАПАЎНЕННЮ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI АБ СТАНЕ ЖЫВЁЛАГАДОЎЛI (ФОРМА 24) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │      ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ       │
 │  Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi   │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
  │           СПРАВАЗДАЧА            │
  │       аб стане пушной зверагадоўлi        │
  │         на 1 студзеня 200___г.         │
  └─────────────────────────────────────────────────────────┘
                             Форма 26-сг


УКАЗАННI ПА ЗАПАЎНЕННЮ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI АБ СТАНЕ ПУШНОЙ ЗВЕРАГАДОЎЛI (ФОРМА 26-СГ) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │      ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ       │
 │  Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi   │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
   │         БАЛАНС КАРМОЎ            │
   │         за 200__ год            │
   └─────────────────────────────────────────────────────┘
                             Форма 27-сгIНСТРУКЦЫЯ ПА ЗАПАЎНЕННЮ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI ПА БАЛАНСУ КАРМОЎ (ФОРМА 27-СГ) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │      ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ       │
 │  Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi   │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
     ┌───────────────────────────────────────────────┐
     │         ВЫНIКI            │
     │        ўлiку жывёлы          │
     │     на 1 студзеня 200__ г.        │
     └───────────────────────────────────────────────┘
                               Форма 6УКАЗАННI АБ ПАРАДКУ ПРАВЯДЗЕННЯ ЎЛIКУ ЖЫВЁЛЫ (ФОРМА 6) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │      ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ       │
 │  Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi   │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
    │        ЗАКЛЮЧНАЯ СПРАВАЗДАЧА          │
    │   аб вынiках сяўбы пад ураджай 200___ года     │
    └───────────────────────────────────────────────────────┘
                             Форма 4-сг
 ┌───────────────────────────────────────┐
 │Назва арганiзацыi, якая складае    │ ЗАЦВЕРДЖАНА
 │справаздачу ___________________________│ Пастанова Мiнiстэрства
 │       (поўная назва ў      │ статыстыкi i аналiзу
 │_______________________________________│ Рэспублiкi Беларусь
 │   адпаведнасцi са статутам)    │ 22.09.2000 N 72
 │Раён __________________________________│
 │Вобласць ______________________________│ Гадавая
 │Орган кiравання _______________________│┌────────────────────────┐
 │        (мiнiстэрства, канцэрн, ││Прадстаўляюць калгасы, │
 │_______________________________________││саўгасы, мiжгасы i iншыя│
 │ камiтэт, iншы орган кiравання)    ││юрыдычныя асобы, якiя  │
 │Форма ўласнасцi _______________________││займаюцца        │
 │Паштовы адрас _________________________││сельскагаспадарчай   │
 │_______________________________________││вытворчасцю i маюць   │
 └───────────────────────────────────────┘│пасяўную плошчу больш за│
                     │50 гектараў, акрамя   │
                     │сялянскiх (фермерскiх) │
                     │гаспадарак, раённаму  │
                     │(гарадскому) аддзелу  │
                     │статыстыкi не пазней 5 │
                     │дзён пасля заканчэння  │
                     │сяўбы яравых культур.  │
                     └────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              КОДЫ                │
├───────┬─────┬─────┬──────┬──────┬───────┬─────┬──────┬────────┤
│  1  │ 2 │ 3 │ 4  │ 5  │  6  │ 7 │ 8  │  9  │
├───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────────┤
│ формы │арга-│арга-│органа│галiны│асноў- │тэры-│формы │арганi- │
│ па  │нiза-│нiза-│кiра- │па  │нага  │торыi│(вiду)│зацыйна-│
│ ОКУД │цыi -│цыi -│вання │ОКОНХ │вiду  │па  │улас- │прававой│
│    │скла-│скла-│(гра- │   │экана- │СОАТО│насцi │формы па│
│    │даль-│даль-│мад- │   │мiчнай │   │па  │ОКОПФ  │
│    │нiка │нiка │скага │   │дзей- │   │ОКФС │    │
│    │даку-│даку-│аб'яд-│   │насцi │   │   │    │
│    │мента│мента│нання)│   │па ОКЭД│   │   │    │
│    │па  │па  │па  │   │    │   │   │    │
│    │ОКПО │ОКЮЛП│СООУ │   │    │   │   │    │
├───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────────┤
│0606003│   │   │   │   │    │   │   │    │
└───────┴─────┴─────┴──────┴──────┴───────┴─────┴──────┴────────┘

┌────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─
│Пасеяна │Захавалася│   З iх азiмыя на зерне i зялёны корм (без рапсу)  │      │  У тым лiку  │              У тым лiку               │
│азiмых │азiмых на ├─────────┬──────┬─────┬─────┬──────────────────────────┤      ├────┬──────┬────┼────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────────────────────────────────┤
│восенню │зерне i  │на зялёны│на  │на  │на  │    у тым лiку    │Яравыя   │пша-│ячмень│авёс│про-│тры- │грэч-│куку-│iншыя│зер- │       з iх        │
│мiнулага│зялёны  │корм, на │зялёны│сiлас│зерне├────┬───┬──────┬──────┬───┤збожжавыя i│нiца│   │  │са │цiка-│ка  │руза │збож-│неба-├───┬───┬────┬────┬────┬───┬─────┤
│года - │корм -  │якiх   │корм, │   │-  │пша-│жы-│трыцi-│ячмень│вi-│зернебабо- │  │   │  │  │ле  │   │на  │жавыя│бовыя│га-│фа-│пя- │вiка│лу- │соя│iншыя│
│усяго  │усяго   │праведзе-│дзе не│   │усяго│нiца│та │кале │   │ка │выя - усяго│  │   │  │  │   │   │зерне│   │-  │рох│со-│люш-│i яе│бiн │  │зер- │
│    │(сума граф│ны пасеў │право-│   │(сума│  │  │   │   │  │(сума граф │  │   │  │  │   │   │   │   │усяго│  │ля │ка │су- │кар-│  │неба-│
│    │030-060, │яравых  │дзiўся│   │граф │  │  │   │   │  │130-210)  │  │   │  │  │   │   │   │   │(сума│  │  │  │месi│мавы│  │бовыя│
│    │350, 600) │     │пасеў │   │070- │  │  │   │   │  │      │  │   │  │  │   │   │   │   │граф │  │  │  │  │  │  │   │
│    │     │     │яравых│   │110) │  │  │   │   │  │      │  │   │  │  │   │   │   │   │220- │  │  │  │  │  │  │   │
│    │     │     │   │   │   │  │  │   │   │  │      │  │   │  │  │   │   │   │   │280) │  │  │  │  │  │  │   │
│    │     │     │   │   │   │  │  │   │   │  │      │  │   │  │  │   │   │   │   │   │  │  │  │  │  │  │   │
│    │     │     │   │   │   │  │  │   │   │  │      │  │   │  │  │   │   │   │   │   │  │  │  │  │  │  │   │
│    │     │     │   │   │   │  │  │   │   │  │      │  │   │  │  │   │   │   │   │   │  │  │  │  │  │  │   │
│    │     │     │   │   │   │  │  │   │   │  │      │  │   │  │  │   │   │   │   │   │  │  │  │  │  │  │   │
│    │     │     │   │   │   │  │  │   │   │  │      │  │   │  │  │   │   │   │   │   │  │  │  │  │  │  │   │
│    │     │     │   │   │   │  │  │   │   │  │      │  │   │  │  │   │   │   │   │   │  │  │  │  │  │  │   │
│    │     │     │   │   │   │  │  │   │   │  │      │  │   │  │  │   │   │   │   │   │  │  │  │  │  │  │   │
├────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───┼──────┼──────┼───┼───────────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼─────┼─
│ 010  │  020  │  030  │ 040 │ 050 │ 060 │070 │080│ 090 │ 100 │110│  120  │130 │ 140 │150 │160 │ 170 │ 180 │ 190 │ 200 │ 210 │220│230│240 │250 │260 │270│ 280 │
├────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼───┼──────┼──────┼───┼───────────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼─────┼─
│    │     │     │   │   │   │  │  │   │   │  │      │  │   │  │  │   │   │   │   │   │  │  │  │  │  │  │   │
└────────┴──────────┴─────────┴──────┴─────┴─────┴────┴───┴──────┴──────┴───┴───────────┴────┴──────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───┴───┴────┴────┴────┴───┴─────┴─

─┬──────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬────┬───────────────────────────────────────────┬───────────┬─────┬──────────────────────────
 │Тэх- │             У тым лiку             │Бульба│Ага-│       У тым лiку          │Насеннiкi i│Кар- │
─┤нiчныя├───┬────┬──────┬────┬────┬────┬──────┬────┬─────┬─────┬─────┤   │род-├────┬─────┬───┬────┬────┬────┬────┬───┬────┤высадкi  │ма- ├────┬────┬────┬────┬────┬─
 │куль- │лён│цук-│насен-│сла-│рапс│рапс│рэдзь-│гар-│эфi- │лека-│iншыя│   │нiна│ка- │агур-│па-│бу- │мор-│цы- │час-│зя-│iн- │агароднiн- │выя │ка- │на- │кар-│па- │ку- │
─┤туры -│  │ро- │нiкi i│неч-│яра-│азi-│ка  │чыца│ра- │выя │тэх- │   │-  │пус-│кi  │мi-│ра- │ква │бу- │нок │лё-│шая │ных культур│куль-│ра- │сен-│ма- │севы│ку- │
 │усяго │  │выя │матач-│нiк │вы │мы │мас- │  │алей-│куль-│нiч- │   │уся-│та │   │до-│кi │ста-│ля │  │ны │ага-│      │туры │ня- │нiкi│выя │на │ру- │
 │(сума │  │бу- │нiкi │  │на │на │лiчная│  │ныя │туры │ныя │   │го │  │   │ры │ста-│ло- │на │  │га-│род-│      │-  │пло-│i  │бах-│сi- │за │
 │граф │  │ракi│цукро-│  │на- │на- │   │  │куль-│   │куль-│   │(су-│  │   │  │ло- │вая │рэп-│  │ро-│нiна│      │усяго│ды i│ма- │чы │лас │на │
 │300- │  │  │вых  │  │сен-│сен-│   │  │туры │   │туры │   │ма │  │   │  │выя │  │ку │  │шак│  │      │(сума│цук-│тач-│  │(без│сi- │
 │400) │  │  │бура- │  │не │не │   │  │   │   │   │   │граф│  │   │  │  │  │  │  │  │  │      │граф │ро- │нiкi│  │ку- │лас │
 │   │  │  │коў  │  │  │  │   │  │   │   │   │   │430-│  │   │  │  │  │  │  │  │  │      │540- │выя │ка- │  │ку- │i  │
 │   │  │  │   │  │  │  │   │  │   │   │   │   │510)│  │   │  │  │  │  │  │  │  │      │620) │бу- │ра- │  │ру- │зя- │
 │   │  │  │   │  │  │  │   │  │   │   │   │   │  │  │   │  │  │  │  │  │  │  │      │   │ра- │ня- │  │зы) │лё- │
 │   │  │  │   │  │  │  │   │  │   │   │   │   │  │  │   │  │  │  │  │  │  │  │      │   │кi │пло-│  │  │ны │
 │   │  │  │   │  │  │  │   │  │   │   │   │   │  │  │   │  │  │  │  │  │  │  │      │   │на │даў │  │  │корм│
 │   │  │  │   │  │  │  │   │  │   │   │   │   │  │  │   │  │  │  │  │  │  │  │      │   │корм│  │  │  │  │
 │   │  │  │   │  │  │  │   │  │   │   │   │   │  │  │   │  │  │  │  │  │  │  │      │   │жы- │  │  │  │  │
 │   │  │  │   │  │  │  │   │  │   │   │   │   │  │  │   │  │  │  │  │  │  │  │      │   │вё- │  │  │  │  │
 │   │  │  │   │  │  │  │   │  │   │   │   │   │  │  │   │  │  │  │  │  │  │  │      │   │ле │  │  │  │  │
─┼──────┼───┼────┼──────┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─
 │ 290 │300│310 │ 320 │330 │340 │350 │ 360 │370 │ 380 │ 390 │ 400 │ 410 │420 │430 │ 440 │450│460 │470 │480 │490 │500│510 │  520  │ 530 │540 │550 │560 │570 │580 │
─┼──────┼───┼────┼──────┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─
 │   │  │  │   │  │  │  │   │  │   │   │   │   │  │  │   │  │  │  │  │  │  │  │      │   │  │  │  │  │  │
─┴──────┴───┴────┴──────┴────┴────┴────┴──────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────┴────┴─────┴───┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴───────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴─

──────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┬──────┬───────────┬───────┬─────────────────────┐
  У тым лiку              │Усяго│Усяго азiмых│Агуль-│З агульнай │Акрамя │    Даведка    │
─┬────┬────┬─────┬─────┬──────────────────┤яра- │культур   │ная  │пасяўной  │таго, ├─────┬─────┬─────────┤
 │ад- │азi-│шмат-│шмат-│    з iх    │вых │(сума граф │пасяў-│плошчы   │пасеяна│пасе-│пасе-│закладзе-│
 │на- │мы │гадо-│гадо-├───┬────┬────┬────┤куль-│040-060,  │ная  │пасеяна  │падпо- │яна │вы на│на на  │
 │га- │рапс│выя │выя │ка-│у  │лю- │у  │тур │350, 600)  │плошча├─────┬─────┤крыўных│яра- │зялё-│насенне │
 │до- │на │бяс- │тра- │ню-│тым │цэр-│тым │(сума│      │(сума │у  │папя-│шматга-│вых │нае ├────┬────┤
 │выя │зя- │пок- │вы  │шы-│лiку│на i│лiку│граф │      │граф │мiж- │рэд- │довых │па  │ўдаб-│ка- │лю- │
 │тра-│лё- │рыў- │мiну-│на │ка- │яе │лю- │120, │      │670- │рад- │нiх │траў  │загi-│рэнне│ню- │цэр-│
 │вы │ны │ныя │лых │i │ню- │су- │цэр-│290, │      │680) │дзях │куль-│    │нуў- │   │шы- │ны │
 │  │корм│травы│гадоў│яе │шына│месi│на │410- │      │   │садоў│тур │    │шых │   │ны │(з │
 │  │i  │   │   │су-│чыс-│  │чыс-│420, │      │   │   │на  │    │азi- │   │(з │гра-│
 │  │сi- │   │   │ме-│тая │  │тая │520- │      │   │   │ўза- │    │мых │   │гра-│фы │
 │  │лас │   │   │сi │  │  │  │530 │      │   │   │раных│    │куль-│   │фы │660)│
 │  │  │   │   │  │  │  │  │мiнус│      │   │   │лугах│    │турах│   │640)│  │
 │  │  │   │   │  │  │  │  │графы│      │   │   │i  │    │   │   │  │  │
 │  │  │   │   │  │  │  │  │350, │      │   │   │пашах│    │   │   │  │  │
 │  │  │   │   │  │  │  │  │600) │      │   │   │   │    │   │   │  │  │
 │  │  │   │   │  │  │  │  │   │      │   │   │   │    │   │   │  │  │
─┼────┼────┼─────┼─────┼───┼────┼────┼────┼─────┼────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼────┼────┤
 │590 │600 │610 │620 │630│640 │650 │660 │ 670 │  680   │ 700 │ 710 │ 720 │ 730 │ 740 │ 750 │760 │770 │
─┼────┼────┼─────┼─────┼───┼────┼────┼────┼─────┼────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼────┼────┤
 │  │  │   │   │  │  │  │  │   │      │   │   │   │    │   │   │  │  │
─┴────┴────┴─────┴─────┴───┴────┴────┴────┴─────┴────────────┴──────┴─────┴─────┴───────┴─────┴─────┴────┴────┘
 _______________________________       ______________________
  (пасада кiраўнiка, подпiс)         (iнiцыялы, прозвiшча)
 Галоўны бухгалтар _______________      ______________________
           (подпiс)         (iнiцыялы, прозвiшча)
 ________________
   (дата)
 _______________________________
  (прозвiшча выканаўцы, тэл.)


IНСТРУКЦЫЯ ПА ЗАПАЎНЕННЮ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI АБ ВЫНIКАХ СЯЎБЫ ПАД УРАДЖАЙ (ФОРМА 4-СГ) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │      ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ       │
 │  Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi   │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ┌────────────────────────────────────────────────────┐
    │       ЗАКЛЮЧНАЯ СПРАВАЗДАЧА         │
    │      аб вынiках сяўбы пад ураджай       │
    │          200__ года           │
    └────────────────────────────────────────────────────┘
                              Форма 6-пУКАЗАННI ПА ЗАПАЎНЕННЮ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI АБ ВЫНIКАХ СЯЎБЫ ПАД УРАДЖАЙ (ФОРМА 6-П) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │      ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ       │
 │  Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi   │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
   │           СПРАВАЗДАЧА            │
   │   аб сартавых пасевах сельскагаспадарчых культур   │
   │          за 200__ год             │
   └─────────────────────────────────────────────────────────┘
                             Форма 5-сгУКАЗАННI ПА ЗАПАЎНЕННЮ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI АБ САРТАВЫХ ПАСЕВАХ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ КУЛЬТУР (ФОРМА 5-СГ) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │      ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ       │
 │  Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi   │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
   │           СПРАВАЗДАЧА             │
   │  аб чаканых вынiках фiнансава-гаспадарчай дзейнасцi   │
   │        на 1 кастрычнiка 200___ г.         │
   └──────────────────────────────────────────────────────────┘
                             Форма 22-сгIНСТРУКЦЫЯ ПА ЗАПАЎНЕННЮ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI АБ ЧАКАНЫХ ВЫНIКАХ ФIНАНСАВА-ГАСПАДАРЧАЙ ДЗЕЙНАСЦI (ФОРМА 22-СГ) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │      ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ       │
 │  Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi   │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
   │           СПРАВАЗДАЧА             │
   │   аб зборы ўраджаю сельскагаспадарчых культур     │
   │        на 15 лiстапада 200__ г.         │
   └──────────────────────────────────────────────────────────┘
                             Форма 29-сг
 ┌───────────────────────────────────────┐
 │Назва арганiзацыi, якая складае    │ ЗАЦВЕРДЖАНА
 │справаздачу ___________________________│ Пастанова Мiнiстэрства
 │       (поўная назва ў      │ статыстыкi i аналiзу
 │_______________________________________│ Рэспублiкi Беларусь
 │   адпаведнасцi са статутам)    │ 22.09.2000 N 72
 │Раён __________________________________│
 │Вобласць ______________________________│ Гадавая
 │Орган кiравання _______________________│┌────────────────────────┐
 │        (мiнiстэрства, канцэрн, ││Прадстаўляюць калгасы, │
 │_______________________________________││саўгасы, мiжгасы i iншыя│
 │ камiтэт, iншы орган кiравання)    ││юрыдычныя асобы, якiя  │
 │Форма ўласнасцi _______________________││займаюцца        │
 │Паштовы адрас _________________________││сельскагаспадарчай   │
 │_______________________________________││вытворчасцю, незалежна │
 └───────────────────────────────────────┘│ад памераў пасяўной   │
                     │плошчы, акрамя сялянскiх│
                     │(фермерскiх) гаспадарак,│
                     │20 лiстапада раённаму  │
                     │(гарадскому) аддзелу  │
                     │статыстыкi.       │
                     └────────────────────────┘
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │              КОДЫ                │
 ├───────┬─────┬─────┬──────┬──────┬───────┬─────┬──────┬────────┤
 │  1  │ 2 │ 3 │ 4  │ 5  │  6  │ 7 │ 8  │  9  │
 ├───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────────┤
 │ формы │арга-│арга-│органа│галiны│асноў- │тэры-│формы │арганi- │
 │ па  │нiза-│нiза-│кiра- │па  │нага  │торыi│(вiду)│зацыйна-│
 │ ОКУД │цыi -│цыi -│вання │ОКОНХ │вiду  │па  │улас- │прававой│
 │    │скла-│скла-│(гра- │   │экана- │СОАТО│насцi │формы па│
 │    │даль-│даль-│мад- │   │мiчнай │   │па  │ОКОПФ  │
 │    │нiка │нiка │скага │   │дзей- │   │ОКФС │    │
 │    │даку-│даку-│аб'яд-│   │насцi │   │   │    │
 │    │мента│мента│нання)│   │па ОКЭД│   │   │    │
 │    │па  │па  │па  │   │    │   │   │    │
 │    │ОКПО │ОКЮЛП│СООУ │   │    │   │   │    │
 ├───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────────┤
 │0606021│   │   │   │   │    │   │   │    │
 └───────┴─────┴─────┴──────┴──────┴───────┴─────┴──────┴────────┘


┌──────────────┬────┬─────┬─────┬──────────────────────────┬────────┐
│Назва сельска-│Ну- │Па- │Убо- │ Фактычны збор ураджаю, т │Валавы │
│гаспадарчых  │мар │сяў- │рач- ├──────┬──────┬────────────┤збор у │
│культур    │рад-│ная │ная │у   │у вазе│у сярэднiм з│пералiку│
│       │ка │плош-│плош-│перша-│пасля │1 га, ц   │на   │
│       │  │ча, │ча, │пачат-│дапра-├──────┬─────┤кармавыя│
│       │  │га  │га  │кова │цоўкi │пасяў-│убо- │адзiнкi,│
│       │  │   │   │апры- │   │ной  │рач- │т    │
│       │  │   │   │хода- │   │плошчы│най │    │
│       │  │   │   │ванай │   │(графа│плош-│    │
│       │  │   │   │вазе │   │4:на │чы  │    │
│       │  │   │   │   │   │графу │(гра-│    │
│       │  │   │   │   │   │1)  │фа 4:│    │
│       │  │   │   │   │   │   │на  │    │
│       │  │   │   │   │   │   │графу│    │
│       │  │   │   │   │   │   │2)  │    │
├──────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┤
│   А    │ Б │ 1 │ 2 │ 3  │ 4  │ 5  │ 6 │  7  │
├──────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┤
│Захавалася  │  │   │   │   │   │   │   │    │
│азiмых на   │  │   │   │   │   │   │   │    │
│зерне     │1103│   │   │   │   │   │   │    │
├──────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┤
│ У тым лiку: │  │   │   │   │   │   │   │    │
│       │  │   │   │   │   │   │   │    │
│ жыта     │1104│   │   │   │   │   │   │    │
│       │  │   │   │   │   │   │   │    │
│ пшанiца   │1105│   │   │   │   │   │   │    │
│       │  │   │   │   │   │   │   │    │
│ трыцiкале  │1106│   │   │   │   │   │   │    │
│       │  │   │   │   │   │   │   │    │
│ ячмень    │1107│   │   │   │   │   │   │    │
│       │  │   │   │   │   │   │   │    │
│ вiка азiмая │1108│   │   │   │   │   │   │    │
├──────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┤
│Яравыя    │  │   │   │   │   │   │   │    │
│збожжавыя   │  │   │   │   │   │   │   │    │
│культуры   │1109│   │   │   │   │   │   │    │
├──────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┤
│ У тым лiку: │  │   │   │   │   │   │   │    │
│       │  │   │   │   │   │   │   │    │
│ пшанiца   │1110│   │   │   │   │   │   │    │
│       │  │   │   │   │   │   │   │    │
│ трыцiкале  │1111│   │   │   │   │   │   │    │
│       │  │   │   │   │   │   │   │    │
│ ячмень    │1112│   │   │   │   │   │   │    │
│       │  │   │   │   │   │   │   │    │
│ авёс     │1113│   │   │   │   │   │   │    │
│       │  │   │   │   │   │   │   │    │
│ сумесь    │  │   │   │   │   │   │   │    │
│ каласавых  │1114│   │   │   │   │   │   │    │
├──────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┤
│Кукуруза (у  │  │   │   │   │   │   │   │    │
│пералiку на  │  │   │   │   │   │   │   │    │
│сухое зерне) │1117│   │   │   │   │   │   │    │
├──────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┤
│Грэчка    │1121│   │   │   │   │   │   │    │
├──────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┤
│Проса     │1122│   │   │   │   │   │   │    │
├──────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┤
│Зернебабовыя -│  │   │   │   │   │   │   │    │
│усяго     │1123│   │   │   │   │   │   │    │
├──────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┤
│ У тым лiку: │  │   │   │   │   │   │   │    │
│       │  │   │   │   │   │   │   │    │
│ гарох    │1124│   │   │   │   │   │   │    │
│       │  │   │   │   │   │   │   │    │
│ фасоля    │1125│   │   │   │   │   │   │    │
│       │  │   │   │   │   │   │   │    │
│ соя     │1126│   │   │   │   │   │   │    │
│       │  │   │   │   │   │   │   │    │
│вiка i вiкавыя│  │   │   │   │   │   │   │    │
│сумесi    │1127│   │   │   │   │   │   │    │
│       │  │   │   │   │   │   │   │    │
│лубiн кармавы │1128│   │   │   │   │   │   │    │
│       │  │   │   │   │   │   │   │    │
│iншыя     │  │   │   │   │   │   │   │    │
│зернебабовыя │1133│   │   │   │   │   │   │    │

Страницы документа:

Метки:

Похожие документы: