Аб зацвярджэннi формы дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi 1-вну размеркаванне (Мiнадукацыя) "Справаздача аб накiраваннi на работу i працаўладкаваннi выпускнiкоў устаноў адукацыi, якiя атрымалi вышэйшую адукацыю ў дзённай форме атрымання адукацыi за кошт сродкаў рэспублiканскага i (або)...

Постановление Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 29.08.2008 N 133

Документ утратил силу


                            ЗАЦВЕРДЖАНА
                            Пастанова
                            Мiнiстэрства
                            статыстыкi i аналiзу
                            Рэспублiкi Беларусь
                            29.08.2008 N 133
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│         ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     КАНФIДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНIКАМ IНФАРМАЦЫI     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Прадстаўленне скажоных даных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi, │
│ несвоечасовае прадстаўленне або непрадстаўленне такой справаздачнасцi │
│ цягнуць прымяненне мер адмiнiстрацыйнай або крымiнальнай адказнасцi ў │
│    парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                СПРАВАЗДАЧА                │
│   аб накiраваннi на работу i працаўладкаваннi выпускнiкоў устаноў   │
│  адукацыi, якiя атрымалi вышэйшую адукацыю ў дзённай форме атрымання  │
│  адукацыi за кошт сродкаў рэспублiканскага i (або) мясцовых бюджэтаў, │
│    за перыяд з 1 лiстапада 20__ г. па 31 кастрычнiка 20__ г.    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────┬─────────────┐ ┌────────────────┐
│                    │  Тэрмiн  │ │ Форма 1-вну  │
│       Прадстаўляюць       │прадстаўлення│ │ размеркаванне │
│                    │       │ │ (Мiнадукацыя) │
├────────────────────────────────────────┼─────────────┤ ├────────┬───────┤
│Дзяржаўныя ўстановы, якiя забяспечваюць │10 лiстапада │ │Код   │0613546│
│атрыманне вышэйшай адукацыi, iх фiлiялы │       │ │формы  │    │
│ установе "Галоўны iнфармацыйна-    │       │ │па ОКУД │    │
│ аналiтычны цэнтр Мiнiстэрства адукацыi│       │ └────────┴───────┘
│ Рэспублiкi Беларусь";         │       │
│ сваёй вышэйстаячай арганiзацыi;    │       │ ┌────────────────┐
│Установа "Галоўны iнфармацыйна-     │30 лiстапада │ │ 1 раз у год  │
│аналiтычны цэнтр Мiнiстэрства адукацыi │       │ └────────────────┘
│Рэспублiкi Беларусь" - зводныя     │       │
│статыстычныя даныя (iнфармацыю) па   │       │
│сагласаванай праграме          │       │
│ Мiнiстэрству адукацыi Рэспублiкi   │       │
│ Беларусь;               │       │
│ Нацыянальнаму статыстычнаму камiтэту │       │
│ Рэспублiкi Беларусь          │       │
└────────────────────────────────────────┴─────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Поўная назва юрыдычнай асобы ____________________________________________│
│Поўная назва адасобленага падраздзялення юрыдычнай асобы ________________│
│_________________________________________________________________________│
│Паштовы адрас (фактычны) ________________________________________________│
├───────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────────┘
│Рэгiстрацыйны нумар рэспандэнта│ Улiковы нумар │
│ў статыстычным рэгiстры (ОКПО) │ плацельшчыка  │
│                │   (УНП)   │
├───────────────────────────────┼─────────────────┤
│        1        │    2    │
├───────────────────────────────┼─────────────────┤
│                │         │
└───────────────────────────────┴─────────────────┘
                 РАЗДЗЕЛ I
       РАЗМЕРКАВАННЕ ВЫПУСКНIКОЎ, ЯКIЯ АТРЫМАЛI ВЫШЭЙШУЮ
         АДУКАЦЫЮ ЗА КОШТ СРОДКАЎ РЭСПУБЛIКАНСКАГА
             I (АБО) МЯСЦОВЫХ БЮДЖЭТАЎ
                                 (чалавек)
┌─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│     │     │     │     │            З iх            │
│     │     │     │Колькасць├───────────────────────────┬────┬──────────┬────────┤
│     │     │Колькасць │ выпуск- │ атрымалi накiраванне ў  │  │прадоўжылi│    │
│     │  Код  │ выпуск- │ нiкоў, │   адпаведнасцi з    │  │ вучобу ў │    │
│ Назва │ спецы- │ нiкоў, │ якiя  ├──────────┬────────┬───────┤  │ дзённай │    │
│спецыяль-│яльнасцi,│  якiя  │атрымалi │дагаворамi│    │ дага- │  │ форме  │прызваны│
│ насцi │ нумар │падлягаюць│ накiра- │ арганi- │заяўкамi│ ворам │жан-│атрымання │  на  │
│     │ радка │размерка- │ванне на │ зацый аб │арганi- │ аб  │чыны│ адукацыi │воiнскую│
│     │     │ ванню, - │работу, -│ падрых- │зацый на│мэтавай│  │ больш  │ службу │
│     │     │ усяго  │ усяго │ тоўцы  │ спецы- │падрых-│  │ высокага │    │
│     │     │     │     │ спецы- │ялiстаў │ тоўцы │  │ ўзроўню │    │
│     │     │     │     │ ялiстаў │    │    │  │(ступенi) │    │
├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┼────┼──────────┼────────┤
│  А  │  Б  │  1   │  2  │  3   │  4  │  5  │ 6 │  7   │  8  │
├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┼────┼──────────┼────────┤
│     │     │     │     │     │    │    │  │     │    │
│     │     │     │     │     │    │    │  │     │    │
├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┼────┼──────────┼────────┤
│Усяго  │  01  │     │     │     │    │    │  │     │    │
└─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────┴────┴──────────┴────────┘
                РАЗДЗЕЛ II
      ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ ВЫПУСКНIКОЎ, ЯКIЯ АТРЫМАЛI ВЫШЭЙШУЮ
         АДУКАЦЫЮ ЗА КОШТ СРОДКАЎ РЭСПУБЛIКАНСКАГА
             I (АБО) МЯСЦОВЫХ БЮДЖЭТАЎ
                                 (чалавек)
┌─────────┬─────────┬────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────┐
│     │     │  Колькасць  │        │               │
│     │     │працаўладкаваных│        │               │
│     │     │ выпускнiкоў з │ З графы 1 - │               │
│     │     │  колькасцi  │працаўладкаваны│ Колькасць выпускнiкоў, якiя │
│     │     │ выпускнiкоў, │ па атрыманай │  атрымалi самастойнае   │
│     │     │  атрымаўшых  │ спецыяльнасцi │   працаўладкаванне    │
│     │  Код  │ накiраванне на │        │               │
│ Назва │ спецы- │работу (з графы │        │               │
│спецыяль-│яльнасцi,│ 2 раздзела I) │        │               │
│ насцi │ нумар ├──────┬─────────┼──────┬────────┼────────────┬────────────────┤
│     │ радка │   │     │   │    │      │  у сувязi з  │
│     │     │   │     │   │    │   у   │адсутнасцю   │
│     │     │   │ з iх  │   │ з iх │адпаведнасцi│   месцаў   │
│     │     │усяго │ жанчыны │усяго │жанчыны │з iснуючымi │працаўладкавання│
│     │     │   │     │   │    │ льготамi │ па атрыманай │
│     │     │   │     │   │    │      │спецыяльнасцi i │
│     │     │   │     │   │    │      │ квалiфiкацыi │
├─────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┼────────┼────────────┼────────────────┤
│  А  │  Б  │ 1  │  2  │ 3  │  4  │   5   │    6    │
├─────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┼────────┼────────────┼────────────────┤
│     │     │   │     │   │    │      │        │
│     │     │   │     │   │    │      │        │
├─────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┼────────┼────────────┼────────────────┤
│Усяго  │  02  │   │     │   │    │      │        │
└─────────┴─────────┴──────┴─────────┴──────┴────────┴────────────┴────────────────┘
Даведачная iнфармацыя:
Колькасць выпускнiкоў, якiя           Колькасць выпускнiкоў, якiя
дабравольна вярнулi ў бюджэт          навучалiся за кошт
сродкi, затрачаныя на iх            уласных сродкаў i атрымалi
падрыхтоўку i атрымалi даведку         накiраванне на работу
аб самастойным працаўладкаваннi         (радок 04) ________ чалавек
(радок 03) _______ чалавек
                РАЗДЗЕЛ III
     ЗВЕСТКI АБ НАКIРАВАННI ВЫПУСКНIКОЎ У СЕЛЬСКIЯ НАСЕЛЕНЫЯ
     ПУНКТЫ, АГРАГАРАДКI I НАСЕЛЕНЫЯ ПУНКТЫ, ЯКIЯ ПАДЛЯГАЮЦЬ
        ПЕРАЎТВАРЭННЮ Ў АГРАГАРАДКI, НАСЕЛЕНЫЯ ПУНКТЫ
       РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ, ПАЦЯРПЕЎШЫЯ АД КАТАСТРОФЫ
        НА ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ АЭС, I IХ ПРАЦАЎЛАДКАВАННI
┌─────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│     │     │           │   Колькасць   │   Колькасць   │
│     │     │           │ выпускнiкоў, якiя │ выпускнiкоў, якiя │
│     │     │   Колькасць   │атрымалi накiраванне │атрымалi накiраванне │
│     │  Код  │ выпускнiкоў, якiя │   на работу ў   │   на работу ў   │
│ Назва │ спецы- │атрымалi накiраванне │  аграгарадкi i  │ населеныя пункты  │
│спецыяль-│яльнасцi,│на работу ў сельскiя │ населеныя пункты, │Рэспублiкi Беларусь, │
│ насцi │ нумар │ населеныя пункты  │  якiя падлягаюць  │  пацярпеўшыя ад  │
│     │ радка │           │  пераўтварэнню ў  │  катастрофы на  │
│     │     │           │   аграгарадкi   │ Чарнобыльскай АЭС │
│     │     ├─────┬───────────────┼─────┬───────────────┼─────┬───────────────┤
│     │     │усяго│   з iх   │усяго│   з iх   │усяго│   з iх   │
│     │     │   │працаўладкаваны│   │працаўладкаваны│   │працаўладкаваны│
├─────────┼─────────┼─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼─────┼───────────────┤
│  А  │  Б  │ 1 │    2    │ 3 │    4    │ 5 │    6    │
├─────────┼─────────┼─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼─────┼───────────────┤
│     │     │   │        │   │        │   │        │
│     │     │   │        │   │        │   │        │
├─────────┼─────────┼─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼─────┼───────────────┤
│Усяго  │  05  │   │        │   │        │   │        │
└─────────┴─────────┴─────┴───────────────┴─────┴───────────────┴─────┴───────────────┘
Кiраўнiк юрыдычнай асобы,
адасобленага падраздзялення     _____________  _______________________
(неабходнае падкрэслiць)        (подпiс)   (iнiцыялы, прозвiшча)
Асоба, адказная
за складанне дзяржаўнай
статыстычнай справаздачнасцi _________ ___________ ______________________
               (пасада)  (подпiс)  (iнiцыялы, прозвiшча)
____________________________        "__" __________________ 20__ г.
(нумар кантактнага тэлефона)          (дата складання дзяржаўнай
                       статыстычнай справаздачнасцi)

                            ЗАЦВЕРДЖАНА
                            Пастанова
                            Мiнiстэрства
                            статыстыкi i аналiзу
                            Рэспублiкi Беларусь
                            29.08.2008 N 133

УКАЗАННI ПА ЗАПАЎНЕННI ФОРМЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI 1-ВНУ РАЗМЕРКАВАННЕ (МIНАДУКАЦЫЯ) "СПРАВАЗДАЧА АБ НАКIРАВАННI НА РАБОТУ I ПРАЦАЎЛАДКАВАННI ВЫПУСКНIКОЎ УСТАНОЎ АДУКАЦЫI, ЯКIЯ АТРЫМАЛI ВЫШЭЙШУЮ АДУКАЦЫЮ Ў ДЗЁННАЙ ФОРМЕ АТРЫМАННЯ АДУКАЦЫI ЗА КОШТ СРОДКАЎ РЭСПУБЛIКАНСКАГА I (АБО) МЯСЦОВЫХ БЮДЖЭТАЎ"


Метки:

Похожие документы: