Аб зацвярджэннi формы дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi 1-прафтэх (Мiнадукацыi) "Справаздача аб дзейнасцi ўстановы, якая забяспечвае атрыманне прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi" i ўказанняў па яе запаўненнi

Постановление Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 23.09.2008 N 195

Документ утратил силу
Cтр. 1


                            ЗАЦВЕРДЖАНА
                            Пастанова
                            Мiнiстэрства
                            статыстыкi i аналiзу
                            Рэспублiкi Беларусь
                            23.09.2008 N 195
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│         ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    КАНФIДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНIКАМ IНФАРМАЦЫI     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Прадстаўленне скажонных даных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi, │
│ несвоечасовае прадстаўленне або непрадстаўленне такой справаздачнасцi  │
│ цягнуць прымяненне мер адмiнiстратыўнай або крымiнальнай адказнасцi ў  │
│    парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│               СПРАВАЗДАЧА                │
│      аб дзейнасцi ўстановы, якая забяспечвае атрыманне       │
│          прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi,          │
│          па стану на 20 верасня 20__ года           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┬─────────────┐ ┌──────────────────┐
│    Прадстаўляюць рэспандэнты   │  Тэрмiн  │ │ Форма 1-прафтэх │
│                   │прадстаўлення│ │  (Мiнадукацыi) │
├──────────────────────────────────────┼─────────────┤ ├──────────┬───────┤
│Установы, якiя забяспечваюць атрыманне│   1   │ │Код формы │0613502│
│прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi, i │ кастрычнiка │ │па ОКУД  │    │
│iх фiлiялы, другiя ўстановы, якiя   │       │ └──────────┴───────┘
│рэалiзуюць адукацыйныя праграмы    │       │
│прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi   │       │ ┌───────────────────┐
│(далей - установы ПТА):        │       │ │  Перыядычнасць  │
│ упраўленням адукацыi абласных    │       │ │прадстаўлення адзiн│
│ (камiтэту па адукацыi Мiнскага   │       │ │   раз у год   │
│ гарадскога) выканаўчых камiтэтаў;  │       │ └───────────────────┘
│ сваёй вышэйстаячай арганiзацыi   │       │
│Упраўленнi адукацыi абласных (камiтэт │   1   │
│па адукацыi Мiнскага гарадскога)   │ лiстапада │
│выканаўчых камiтэтаў - зводныя даныя │       │
│(iнфармацыю) па вобласцi (г. Мiнску) у│       │
│разрэзе рэспублiканскiх органаў    │       │
│дзяржаўнага кiравання i iншых     │       │
│дзяржаўных арганiзацый,        │       │
│падпарадкаваных Ураду Рэспублiкi   │       │
│Беларусь:               │       │
│ установе "Галоўны iнфармацыйна-   │       │
│ аналiтычны цэнтр Мiнiстэрства    │       │
│ адукацыi Рэспублiкi Беларусь"    │       │
│Установа "Галоўны iнфармацыйна-    │       │
│аналiтычны цэнтр Мiнiстэрства адукацыi│       │
│Рэспублiкi Беларусь" - зводныя даныя │       │
│(iнфармацыю) па рэспублiцы, абласцях i│       │
│г. Мiнску ў разрэзе рэспублiканскiх  │       │
│органаў дзяржаўнага кiравання i iншых │       │
│дзяржаўных арганiзацый,        │       │
│падпарадкаваных Ураду Рэспублiкi   │       │
│Беларусь:               │       │
│ Мiнiстэрству адукацыi Рэспублiкi  │  5 снежня │
│ Беларусь;              │       │
│ Нацыянальнаму статыстычнаму камiтэту│  5 снежня │
│ Рэспублiкi Беларусь;        │       │
│ Камiтэту дзяржаўнага кантролю    │ 20 снежня │
│ Рэспублiкi Беларусь         │       │
├──────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────┐
│Назва юрыдычнай асобы ў адпаведнасцi са статутам (палажэннем) ___________│
│_________________________________________________________________________│
│Назва адасобленнага падраздзялення ______________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│Орган дзяржаўнага кiравання (вышэйстаячая арганiзацыя) __________________│
│_________________________________________________________________________│
│Асноўны вiд дзейнасцi ___________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│Паштовы адрас (фактычны) ________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
├──────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────┘
│ Рэгiстрацыйны нумар │         │
│   рэспандэнта   │         │
├─────────────┬────────┤ Улiковы нумар  │
│   у   │    │  плацельшчыка  │
│статыстычным │ у ЕГР │   (УНП)    │
│ рэгiстры  │(ОКЮЛП) │         │
│  (ОКПО)  │    │         │
├─────────────┼────────┼──────────────────┤
│   1   │  2  │    3     │
├─────────────┼────────┼──────────────────┤
│       │    │         │
└─────────────┴────────┴──────────────────┘
                 РАЗДЗЕЛ I
       НАЯЎНАСЦЬ I ПЕРАМЯШЧЭННЕ КАНТЫНГЕНТУ НАВУЧЭНЦАЎ
                                 (чалавек)
┌─────────────────────┬─────┬─────────┬────────┬──────┬───────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│           │   │     │    │   │ Выбыла  │   │   │   │   │        Фактычна залiчана        │    │
│           │   │     │    │   │навучэнцаў │   │Пера- │   │   │                        │    │
│           │   │     │    │   ├─────┬─────┤   │ведзе-│   │   ├─────┬───────┬───────────────────────────┬──────┤    │
│           │   │     │ Коль- │ Пры- │   │   │ Вы- │на на │   │   │   │    │  з агульнай колькасцi  │   │ Усяго │
│           │   │     │ касць │ была │   │   │ пуш- │ўзро- │   │   │   │    │  залiчана па дагаворах  │   │навучэн-│
│           │   │     │навучэн-│наву- │   │у тым│ чана │ вень │   │   │   │ з iх ├───────┬───────────┬───────┤   │цаў (на │
│           │   │  Код  │ цаў на │чэнцаў│усяго│лiку │квалi-│сярэд-│Плана-│Падана│   │асоб з │ памiж │      │    │   │ 20.09) │
│    Назва    │Нумар│спецыяль-│пачатак │ за │ за │ па │фiка- │ няй │валася│даку- │   │асаблi-│ наву- │  памiж  │    │ па │ (сума │
│   паказчыкаў   │радка│насцi па │мiнулага│спра- │спра-│ўваж-│ваных │спецы-│ пры- │ментаў│   │ вас- │чальнай│ навучэн- │    │заяў- │граф 1, │
│           │   │ ОКРБ  │ наву- │ ваз- │ваз- │ лi- │рабо- │ яль- │ няць │ на │усяго│ цямi │ уста- │  цам,  │ аб  │ ках │ 2, 9 │
│           │   │011-2001 │чальнага│ дач- │дач- │ вых │ чых │ най │   │вучобу│   │псiха- │новай i│ арганiза- │мэтавай│заказ-│ мiнус │
│           │   │     │ года │ ны │ ны │пры- │(слу- │адука-│   │   │   │фiзiч- │ арга- │ цыяй -  │падрых-│чыкаў │ сума │
│           │   │     │ (на  │перы- │перы-│ чы- │жачых)│цыi ў │   │   │   │ нага │ нiза- │заказчыкам │ тоўцы │кадраў│граф 3, │
│           │   │     │ 20.09) │ яд │ яд │ нах │   │ ПТК │   │   │   │ раз- │цыяй - │ кадраў i │    │   │ 5, 6) │
│           │   │     │    │   │   │   │   │ <*> │   │   │   │ вiцця │заказ- │навучальнай│    │   │    │
│           │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │ чыкам │ установай │    │   │    │
│           │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │кадраў │      │    │   │    │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│     А     │ Б │  В  │  1  │ 2  │ 3 │ 4 │ 5  │ 6  │ 7  │ 8  │ 9 │ 10  │ 11  │  12   │ 13  │ 14 │  15  │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│Усяго навучэнцаў   │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│(сума радкоў     │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│02, 06, 07)     │ 01 │  x  │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│ У тым лiку ў:    │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│ дзённай форме    │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│ атрымання адукацыi │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│ (сума радкоў 03, 04)│ 02 │  x  │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│  у тым лiку:    │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│  на аснове агульнай│   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│  сярэдняй адукацыi │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│  (сума даных па  │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│  спецыяльнасцях)  │ 03 │  x  │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│  у тым лiку    │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│  па вучэбных   │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│  спецыяльнасцях: │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│           │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│           │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│           │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│           │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│  на аснове     │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│  агульнай базавай │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│  адукацыi (сума  │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│  даных па     │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│  спецыяльнасцях)  │ 04 │  x  │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│  у тым лiку    │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│  па вучэбных   │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│  спецыяльнасцях: │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│           │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│           │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│           │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│           │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│  з радка 04:   │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│  навучэнцы, якiя │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│  не атрымлiваюць │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│  агульную сярэднюю│   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│  адукацыю (сума  │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│  даных па     │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│  спецыяльнасцях) │ 05 │  x  │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│   у тым лiку па │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│   вучэбных    │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│   спецыяльнасцях:│   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│           │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│           │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│           │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│           │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│ вячэрняй форме   │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│ атрымання адукацыi │ 06 │  x  │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
├─────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────────┤
│ завочнай форме   │   │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
│ атрымання адукацыi │ 07 │  x  │    │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │      │    │   │    │
└─────────────────────┴─────┴─────────┴────────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴───────┴───────┴───────────┴───────┴──────┴────────┘
   --------------------------------
   <*> Прафесiянальна-тэхнiчны каледж, далей - ПТК.
   Даведачная iнфармацыя:
                                 Таблiца 1
     Прыём навучэнцаў па галiнах эканомiкi i сацыяльнай сферы
                                 (чалавек)
┌──────────┬─────┬────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     │   │    │                  У тым лiку па галiнах эканомiкi i сацыяльнай сферы                  │
│     │   │    ├─────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────────────────────────────────────────────┬─────┤
│     │   │Прынята │          прамысловасць          │   │   │         сфера паслуг         │   │
│     │   │навучэн-├─────┬───────────────────────────────────────────────┤   │   ├─────┬────────────────────────────────────────┤   │
│     │   │ цаў - │   │           з iх           │   │   │   │         з iх         │   │
│ Назва  │Нумар│ усяго │   ├──────┬────────┬─────────┬──────────┬────┬─────┤сель- │   │   ├──────┬──────┬────┬──────┬──────┬───────┤   │
│паказчыкаў│радка│ (сума │   │   │    │ машы- │ лясная, │  │   │ ская │будаў-│   │   │   │  │ гра- │быта- │ жыл- │iншыя│
│     │   │граф 2, │усяго│энер- │ хiмiч- │ набуда- │дрэваапра-│  │   │гаспа-│нiцтва│усяго│   │   │  │ мад- │ вое │ лёва- │   │
│     │   │ 9, 10, │   │гетыч-│ ная i │ ванне i │ цоўчая i │лёг-│хар- │дарка │   │   │транс-│сувязь│ган-│ скае │абслу-│ каму- │   │
│     │   │11, 18) │   │ ная │ нафта- │ метала- │ цэлюлоз- │кая │човая│   │   │   │ парт │   │даль│ хар- │ гоў- │нальная│   │
│     │   │    │   │   │хiмiчная│апрацоўка│ на-папя- │  │   │   │   │   │   │   │  │чаван-│ванне │гаспа- │   │
│     │   │    │   │   │    │     │ ровая  │  │   │   │   │   │   │   │  │ не │   │ дарка │   │
├──────────┼─────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│  А   │ Б │  1  │ 2 │ 3  │  4  │  5  │  6   │ 7 │ 8 │ 9  │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17  │ 18 │
├──────────┼─────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│Усяго   │ 08 │    │   │   │    │     │     │  │   │   │   │   │   │   │  │   │   │    │   │
└──────────┴─────┴────────┴─────┴──────┴────────┴─────────┴──────────┴────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴────┴──────┴──────┴───────┴─────┘
                                 Таблiца 2
  Звесткi аб групах узроўню сярэдняй спецыяльнай адукацыi ў ПТК
 i працоўным навучаннi навучэнцаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыi
                                 (чалавек)
┌────────────────┬─────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────┐
│        │   │  Навучаецца  │  Прынята  │  Выпушчана  │     │
│        │   │  навучэнцаў  │ (пераведзена) │        │  З   │
│        │   ├─────┬──────────┼─────┬─────────┼─────┬──────────┤графы 5 - │
│Назва паказчыкаў│Нумар│   │  з iх  │   │ з iх на │   │  з iх  │ здалi  │
│        │радка│   │навучаюцца│   │навучанне│   │навучалiся│ квалi- │
│        │   │усяго│ за кошт │усяго│ за кошт │усяго│ за кошт │фiкацыйныя│
│        │   │   │бюджэтных │   │бюджэтных│   │бюджэтных │ экзамены │
│        │   │   │ сродкаў │   │ сродкаў │   │ сродкаў │     │
├────────────────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│    А    │ Б │ 1 │  2   │ 3 │  4  │ 5 │  6   │  7   │
├────────────────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Групы ўзроўню  │   │   │     │   │     │   │     │     │
│сярэдняй    │   │   │     │   │     │   │     │     │
│спецыяльнай   │   │   │     │   │     │   │     │     │
│адукацыi ў ПТК │ 09 │   │     │   │     │   │     │  x   │
├────────────────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Працоўнае    │   │   │     │   │     │   │     │     │
│навучанне    │   │   │     │   │     │   │     │     │
│(прафесiянальная│   │   │     │   │     │   │     │     │
│падрыхтоўка)  │   │   │     │   │     │   │     │     │
│навучэнцаў   │   │   │     │   │     │   │     │     │
│устаноў агульнай│   │   │     │   │     │   │     │     │
│сярэдняй    │   │   │     │   │     │   │     │     │
│адукацыi    │ 10 │   │  x   │   │  x  │   │  x   │     │
└────────────────┴─────┴─────┴──────────┴─────┴─────────┴─────┴──────────┴──────────┘
                РАЗДЗЕЛ II
       РАЗМЕРКАВАННЕ НАВУЧЭНЦАЎ ПА ТЭРМIНАХ НАВУЧАННЯ
                                 (чалавек)
┌─────────────────────────┬─────┬─────────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│             │   │       │      │  У тым лiку з тэрмiнам навучання  │
│             │   │   Код   │ Колькасць ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│  Назва паказчыкаў   │Нумар│спецыяльнасцi│навучэнцаў -│ не  │ 1 год │ 1 год │2 гады │больш 2│
│             │радка│  па ОКРБ  │  усяго  │ больш │  6  │ 10  │ 10  │ гадоў │
│             │   │ 011-2001  │ (на 20.09) │ 10  │месяцаў│месяцаў│месяцаў│ 10  │
│             │   │       │      │месяцаў│    │    │    │месяцаў│
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│      А      │ Б │   В   │   1   │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Усяго навучэнцаў (сума  │   │       │      │    │    │    │    │    │
│радкоў 02, 06, 07)    │ 01 │   x   │      │    │    │    │    │    │
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ У тым лiку ў:     │   │       │      │    │    │    │    │    │
│ дзённай форме атрымання│   │       │      │    │    │    │    │    │
│ адукацыi (сума радкоў │   │       │      │    │    │    │    │    │
│ 03, 04)        │ 02 │   x   │      │    │    │    │    │    │
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│   у тым лiку на    │   │       │      │    │    │    │    │    │
│   аснове:       │   │       │      │    │    │    │    │    │
│   агульнай сярэдняй  │   │       │      │    │    │    │    │    │
│   адукацыi      │ 03 │   x   │      │    │    │    │    │    │
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│    у тым лiку па   │   │       │      │    │    │    │    │    │
│    вучэбных     │   │       │      │    │    │    │    │    │
│    спецыяльнасцях:  │   │       │      │    │    │    │    │    │
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│             │   │       │      │    │    │    │    │    │
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│             │   │       │      │    │    │    │    │    │
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│             │   │       │      │    │    │    │    │    │
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│             │   │       │      │    │    │    │    │    │
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│   агульнай базавай  │   │       │      │    │    │    │    │    │
│   адукацыi      │ 04 │   x   │      │    │    │    │    │    │
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│    у тым лiку па   │   │       │      │    │    │    │    │    │
│    вучэбных     │   │       │      │    │    │    │    │    │
│    спецыяльнасцях:  │   │       │      │    │    │    │    │    │
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│             │   │       │      │    │    │    │    │    │
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│             │   │       │      │    │    │    │    │    │
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│             │   │       │      │    │    │    │    │    │
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│             │   │       │      │    │    │    │    │    │
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│    з радка 04:    │   │       │      │    │    │    │    │    │
│    навучэнцы, якiя не│   │       │      │    │    │    │    │    │
│    атрымлiваюць   │   │       │      │    │    │    │    │    │
│    агульную сярэднюю │   │       │      │    │    │    │    │    │
│    адукацыю     │ 05 │   x   │      │    │    │    │    │    │
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│     у тым лiку па  │   │       │      │    │    │    │    │    │
│     вучэбных    │   │       │      │    │    │    │    │    │
│     спецыяльнасцях: │   │       │      │    │    │    │    │    │
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│             │   │       │      │    │    │    │    │    │
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│             │   │       │      │    │    │    │    │    │
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│             │   │       │      │    │    │    │    │    │
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│             │   │       │      │    │    │    │    │    │
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ вячэрняй форме     │   │       │      │    │    │    │    │    │
│ атрымання адукацыi   │ 06 │   x   │      │    │    │    │    │    │
├─────────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ завочнай форме     │   │       │      │    │    │    │    │    │
│ атрымання адукацыi   │ 07 │   x   │      │    │    │    │    │    │
└─────────────────────────┴─────┴─────────────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
                РАЗДЗЕЛ III
           ВЫПУСК I РАЗМЕРКАВАННЕ НАВУЧЭНЦАЎ
                                 (чалавек)
┌─────────────────────────┬────┬────────┬──────────────┬───────┬───────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────────────────────┐
│             │  │    │ Выпушчана  │    │            │       │      │              │
│             │  │    │квалiфiкаваных│    │Колькасць выпускнiкоў, │       │      │     З графы 3     │
│             │  │    │  рабочых  │    │ якiя навучалiся па  │       │ Колькасць │              │
│             │  │    │ (служачых) │    │ дагаворах, заключаных │       │ выпускнi- │              │
│             │  │    ├──────┬───────┤    │да прыёму i пры прыёме │ Колькасць  │коў, з якiмi├───────┬───────────────────┤
│             │  │    │   │    │    │ на вучобу на I курс │ выпускнiкоў, │  былi  │    │ атрымалi права на │
│             │  │ Код  │   │    │    │            │ на якiх былi │ дадаткова │    │  самастойнае  │
│             │  │ спецы- │   │    │    │            │ дадаткова  │ заключаны │    │ працаўладкаванне │
│             │  │яльнасцi│   │    │ З iх ├───────────┬───────────┤ заключаны  │ дагаворы │    ├─────┬─────────────┤
│             │Ну- │па ОКРБ │   │    │падля- │      │      │дагаворы памiж│  памiж  │ атры- │   │ у тым лiку │
│  Назва паказчыкаў   │мар │ 011- │   │    │ гаюць │      │  памiж  │ навучальнай │навучэнцам, │ малi │   ├───────┬─────┤
│             │рад-│ 2001, │   │ у тым │размер-│  памiж  │ навучэн- │ установай i │ арганiза- │накiра-│   │у сувя-│   │
│             │ ка │код пра-│   │ лiку │каванню│навучальнай│  цам,  │ арганiза-  │  цыяй -  │ ванне │   │ зi з │   │
│             │  │фесii па│усяго │датэр- │    │установай i│ арганiза- │  цыяй -  │  заказ-  │ на  │усяго│адсут- │   │
│             │  │ пера- │   │мiнова │    │ арганiза- │ цыяй -  │ заказчыкам │чыкам кадраў│працу ў│(сума│ насцю │ па │
│             │  │лiку <*>│   │    │    │ цыяй -  │заказчыкам │  кадраў у  │   i   │ арга- │граф │рабочых│ўваж-│
│             │  │    │   │    │    │заказчыкам │ кадраў i │  перыяд  │навучальнай │нiзацыi│ 10, │месцаў │лiвых│
│             │  │    │   │    │    │ кадраў  │навучальнай│ навучання  │установай у │    │ 11) │праца- │пры- │
│             │  │    │   │    │    │      │ установай │       │  перыяд  │    │   │ўладка-│чынах│
│             │  │    │   │    │    │      │      │       │ навучання │    │   │ вання │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│      А      │ Б │  В  │ 1  │  2  │  3  │   4   │   5   │   6    │   7   │  8  │ 9 │ 10  │ 11 │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│Усяго          │ 01 │  x  │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ З iх атрымалi адукацыю │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│ ў дзённай форме    │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│ атрымання адукацыi   │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│ (сума радкоў 03, 04)  │ 02 │  x  │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│   у тым лiку:     │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│   на аснове агульнай │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│   сярэдняй адукацыi  │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│   (сума даных па   │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│   спецыяльнасцях)   │ 03 │  x  │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│    у тым лiку па   │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│    вучэбных     │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│    спецыяльнасцях,  │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│    прафесiях,    │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│    фактычна     │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│    прысвоенаму    │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│    ўзроўню      │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│    квалiфiкацыi:   │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│             │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│             │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│             │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│             │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│   на аснове агульнай │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│   базавай адукацыi  │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│   (сума даных па   │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│   спецыяльнасцях)   │ 04 │  x  │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│    у тым лiку па   │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│    вучэбных     │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│    спецыяльнасцях,  │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│    прафесiях,    │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│    фактычна     │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│    прысвоенаму    │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│    ўзроўню      │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│    квалiфiкацыi:   │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│             │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│             │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│             │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│             │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│    з радка 04:    │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│    навучэнцы, якiя не│  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│    атрымлiваюць   │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│    агульную сярэднюю │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│    адукацыю (сума  │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│    даных па     │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│    спецыяльнасцях)  │ 05 │  x  │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│     у тым лiку па  │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│     вучэбных    │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│     спецыяльнасцях, │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│     прафесiях,   │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│     фактычна    │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│     прысвоенаму   │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│     ўзроўню     │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│     квалiфiкацыi:  │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│             │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│             │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│             │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│             │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│   з радка 02:     │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│   дзецi-сiроты, дзецi,│  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│   якiя засталiся без │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│   апекi бацькоў, i  │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│   асобы з лiку дзяцей-│  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│   сiрот i дзяцей, якiя│  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│   засталiся без апекi │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│   бацькоў <**>    │ 06 │  x  │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│   асобы з       │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│   асаблiвасцямi    │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│   псiхафiзiчнага   │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│   развiцця      │ 07 │  x  │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
├─────────────────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│    з iх навучэнцы-  │  │    │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
│    iнвалiды     │ 08 │  x  │   │    │    │      │      │       │      │    │   │    │   │
└─────────────────────────┴────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴──────────────┴────────────┴───────┴─────┴───────┴─────┘
   --------------------------------
   <*> Перечень учебных специальностей и единичных квалификаций для
учреждений,   обеспечивающих  получение  профессионально-технического
образования,  зацверджаны  пастановай Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi
Беларусь ад 30 лiстапада 2005 г. N 103.
   <**> Далей - навучэнцы-сiроты.
   Даведачная iнфармацыя:
   Выпуск рабочых (служачых) па галiнах эканомiкi i сацыяльнай сферы
                                 (чалавек)
┌──────────┬─────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     │   │      │                    У тым лiку па галiнах эканомiкi i сацыяльнай сферы                │
│     │   │  Выпуш-  ├───────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┤
│     │   │  чана  │           прамысловасць           │   │   │         сфера паслуг        │   │
│     │   │ квалiфi- ├─────┬─────────────────────────────────────────────────┤   │   ├─────┬───────────────────────────────────────┤   │
│     │   │ каваных  │   │           з iх            │сель- │   │   │        з iх          │   │
│ Назва  │Нумар│ рабочых  │   ├───────┬────────┬─────────┬──────────┬────┬──────┤ская │   │   ├──────┬────┬────┬───────┬──────┬───────┤   │
│паказчыкаў│радка│(служачых) -│   │    │    │ машы- │ лясная, │  │   │гаспа-│будаў-│   │   │  │  │    │быта- │ жыл- │iншыя│
│     │   │усяго (сума │усяго│    │хiмiчная│ набуда- │дрэваапра-│  │   │дарка │нiцтва│усяго│   │  │  │грамад-│ вое │ лёва- │   │
│     │   │ граф 2, 9, │   │энерге-│i нафта-│ ванне i │ цоўчая i │лёг-│харчо-│   │   │   │транс-│су- │ган-│ скае │абслу-│ каму- │   │
│     │   │10, 11, 18) │   │тычная │хiмiчная│ метала- │ цэлюлоз- │кая │ вая │   │   │   │ парт │вязь│даль│харча- │ гоў- │нальная│   │
│     │   │      │   │    │    │апрацоўка│ на-папя- │  │   │   │   │   │   │  │  │ ванне │ванне │гаспа- │   │
│     │   │      │   │    │    │     │ ровая  │  │   │   │   │   │   │  │  │    │   │ дарка │   │
├──────────┼─────┼────────────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  А   │ Б │   1   │ 2 │  3  │  4  │  5  │  6   │ 7 │ 8  │  9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │14 │ 15  │ 16 │ 17  │ 18 │
├──────────┼─────┼────────────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│Усяго   │ 09 │      │   │    │    │     │     │  │   │   │   │   │   │  │  │    │   │    │   │
└──────────┴─────┴────────────┴─────┴───────┴────────┴─────────┴──────────┴────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴────┴────┴───────┴──────┴───────┴─────┘
                РАЗДЗЕЛ IV
            ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ ВЫПУСКНIКОЎ
                                 (чалавек)
┌─────────────────────────┬─────┬────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│             │   │    │      │                       З iх                       │
│             │   │    │      ├───────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┤
│             │   │ Код  │      │    │                            │ паступiлi на дзённую │   │
│             │   │ спецы- │      │    │         з iх працаўладкавана         │  форму атрымання   │   │
│             │   │яльнасцi│ Колькасць │    │                            │    адукацыi    │   │
│             │   │па ОКРБ │навучэнцаў,│    ├─────────────────────────────────────┬───────┬─────────┼────────┬────────┬──────┤ пры- │
│             │Нумар│ 011- │  якiя  │праца- │   у адпаведнасцi з дагаворамi   │    │     │    │  на  │   │звана │
│  Назва паказчыкаў   │радка│ 2001, │ падлягалi │ўладка-├──────────────┬──────────────┬───────┤    │     │    │ўзровень│ з iх │ на │
│             │   │ код  │ размер- │вана - │  памiж   │  памiж   │    │ па  │     │  на  │сярэдняй│ на │воiн- │
│             │   │прафесii│каванню, - │ усяго │ навучальнай │ навучэнцам, │ аб  │заяўках│  па  │ўзровень│ спецы- │скаро-│ скую │
│             │   │  па  │  усяго  │    │ установай i │арганiзацыяй -│мэтавай│заказ- │атрыманых│вышэйшай│ яльнай │ чаны │службу│
│             │   │пералiку│      │    │арганiзацыяй -│ заказчыкам │падрых-│ чыкаў │прафесiях│адукацыi│адукацыi│тэрмiн│   │
│             │   │ <*>  │      │    │ заказчыкам │  кадраў i  │ тоўцы │кадраў │     │    │ (у тым │наву- │   │
│             │   │    │      │    │  кадраў  │ навучальнай │    │    │     │    │ лiку ў │чання │   │
│             │   │    │      │    │       │ установай  │    │    │     │    │ ПТК) │   │   │
├─────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│      А      │ Б │  В  │   1   │  2  │   3    │   4    │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │ 10 │ 11 │
├─────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│Усяго          │ 01 │  x  │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
├─────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│ З iх атрымалi адукацыю │   │    │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
│ ў дзённай форме    │   │    │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
│ атрымання адукацыi   │   │    │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
│ (сума радкоў 03, 04)  │ 02 │  x  │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
├─────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│   у тым лiку на    │   │    │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
│   аснове:       │   │    │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
│   агульнай сярэдняй  │   │    │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
│   адукацыi (сума даных│   │    │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
│   па спецыяльнасцях) │ 03 │  x  │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
├─────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│    у тым лiку па   │   │    │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
│    вучэбных     │   │    │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
│    спецыяльнасцях,  │   │    │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
│    прафесiях,    │   │    │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
│    фактычна     │   │    │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
│    прысвоенаму    │   │    │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
│    ўзроўню      │   │    │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
│    квалiфiкацыi:   │   │    │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
├─────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│             │   │    │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
├─────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│             │   │    │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
├─────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│             │   │    │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
├─────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│             │   │    │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
├─────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│             │   │    │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
├─────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│   агульнай базавай  │   │    │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
│   адукацыi (сума даных│   │    │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
│   па спецыяльнасцях) │ 04 │  x  │      │    │       │       │    │    │     │    │    │   │   │
├─────────────────────────┼─────┼────────┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

Страницы документа:

Метки:

Похожие документы: