Аб зацвярджэннi формы дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi 1-канцэртная арганiзацыя (Мiнкультуры) "Справаздача аб дзейнасцi канцэртнай арганiзацыi" i ўказанняў па яе запаўненнi

Постановление Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 01.10.2008 N 209

Документ утратил силу


                            ЗАЦВЕРДЖАНА
                            Пастанова
                            Мiнiстэрства
                            статыстыкi i аналiзу
                            Рэспублiкi Беларусь
                            01.10.2008 N 209
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│         ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     КАНФIДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНIКАМ IНФАРМАЦЫI     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Прадстаўленне скажоных даных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi, │
│ несвоечасовае прадстаўленне або непрадстаўленне такой справаздачнасцi │
│ цягнуць прымяненне мер адмiнiстрацыйнай або крымiнальнай адказнасцi ў │
│          парадку, устаноўленым заканадаўствам         │
│              Рэспублiкi Беларусь              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │              СПРАВАЗДАЧА               │
 │        аб дзейнасцi канцэртнай арганiзацыi         │
 │              за 20__ год               │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────┬─────────────┐ ┌───────────────────────┐
│                │  Тэрмiн  │ │ Форма 1-канцэртная  │
│  Прадстаўляюць рэспандэнты:  │прадстаўлення│ │   арганiзацыя   │
│                │       │ │   (Мiнкультуры)   │
├────────────────────────────────┼─────────────┤ ├──────────┬────────────┤
│Фiлармонii i iншыя канцэртныя  │ 20 студзеня │ │Код формы │ 0613532  │
│арганiзацыi (далей - канцэртныя │       │ │па ОКУД  │      │
│арганiзацыi):          │       │ └──────────┴────────────┘
│ Мiнiстэрству культуры     │       │
│ Рэспублiкi Беларусь;     │       │ ┌───────────────────────┐
│ сваей вышэйстаячай арганiзацыi│       │ │    Гадавая    │
│ (копiю па яе патрабаваннi)  │       │ │            │
│                │       │ └───────────────────────┘
│Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi│ 1 сакавiка │
│Беларусь - зводныя статыстычныя │       │
│даныя (iнфармацыю) па      │       │
│рэспублiцы, абласцях i г. Мiнску│       │
│ Нацыянальнаму статыстычнаму  │       │
│ камiтэту Рэспублiкi Беларусь │       │
└────────────────────────────────┴─────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Назва юрыдычнай асобы ў адпаведнасцi са статутам (палажэннем) ___________│
│_________________________________________________________________________│
│Орган дзяржаўнага кiравання (вышэйстаячая арганiзацыя) __________________│
│Асноўны вiд дзейнасцi ___________________________________________________│
│Паштовы адрас (фактычны) ________________________________________________│
├─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────┘
│   Рэгiстрацыйны нумар   │ Улiковы нумар │
│     рэспандэнта     │ плацельшчыка │
├───────────────┬─────────────┤   (УНП)   │
│у статыстычным │  у ЕГР  │        │
│рэгiстры (ОКПО)│  (ОКЮЛП)  │        │
├───────────────┼─────────────┼────────────────┤
│    1    │   2   │    3    │
├───────────────┼─────────────┼────────────────┤
│        │       │        │
└───────────────┴─────────────┴────────────────┘
                 РАЗДЗЕЛ I
         МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХНIЧНАЯ БАЗА НА КАНЕЦ ГОДА
┌─────┬─────────────┬─────────────────────────────────┬───────────┬──────────────┐
│   │       │  З яе - плошча памяшканняў  │      │ Колькасць  │
│   │  Плошча  ├──────────┬────────────┬─────────┤ Колькасць │ пасадачных │
│Нумар│памяшканняў -│     │  якiя  │ якiя  │канцэртных │  месцаў у  │
│радка│  усяго,  │канцэртных│ патрабуюць │ маюць │ залаў,  │ глядзельных │
│   │  кв.м   │ залаў  │капiтальнага│аварыйны │ адзiнак │залах, адзiнак│
│   │       │     │ рамонту  │ стан  │      │       │
├─────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┤
│ А │   1   │  2   │   3   │  4  │   5   │   6    │
├─────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┤
│ 01 │       │     │      │     │      │       │
└─────┴─────────────┴──────────┴────────────┴─────────┴───────────┴──────────────┘
                РАЗДЗЕЛ II
            АСНОЎНЫЯ ПАКАЗЧЫКI ДЗЕЙНАСЦI
┌──────────────────────────────┬─────┬────────────┬────────────┬───────────────┐
│               │   │ Колькасць │ Колькасць │Паступленннi ад│
│    Назва паказчыкаў    │Нумар│ канцэртаў, │ слухачоў, │ канцэртаў,  │
│               │радка│ адзiнак  │  тысяч  │мiльёнаў рублёў│
│               │   │      │ чалавек  │        │
├──────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│       А        │ Б │   1   │   2   │    3    │
├──────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Канцэрты на тэрыторыi     │   │      │      │        │
│вобласцi, у якой знаходзiцца │   │      │      │        │
│канцэртная арганiзацыя:    │   │      │      │        │
│ праведзеныя ўласнымi сiламi │ 02 │      │      │        │
├──────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ праведзеныя сiламi     │   │      │      │        │
│ калектываў i выканаўцаў,  │   │      │      │        │
│ прыехаўшых на гастролi з  │   │      │      │        │
│ iншых абласцей Рэспублiкi  │   │      │      │        │
│ Беларусь i з-за мяжы    │ 03 │      │      │        │
├──────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Усяго канцэртаў на тэрыторыi │   │      │      │        │
│вобласцi, у якой знаходзiцца │   │      │      │        │
│канцэртная арганiзацыя (сума │   │      │      │        │
│даных па радках 02 i 03)   │ 04 │      │      │        │
├──────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ З iх:            │   │      │      │        │
│ канцэрты, праведзеныя для  │   │      │      │        │
│ жыхароў сельскiх населеных │   │      │      │        │
│ пунктаў           │ 05 │      │      │        │
├──────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ канцэрты, праведзеныя для  │   │      │      │        │
│ жыхароў аграгарадкоў i   │   │      │      │        │
│ населеных пунктаў, якiя   │   │      │      │        │
│ падлягаюць пераўтварэнню ў │   │      │      │        │
│ аграгарадкi         │ 06 │      │      │        │
├──────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ фiларманiчныя канцэрты   │ 07 │      │      │        │
├──────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│   з iх канцэрты-лекцыi   │ 08 │      │      │        │
├──────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ фiларманiчныя i эстрадныя  │   │      │      │        │
│ канцэрты для дзяцей     │ 09 │      │      │        │
├──────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Канцэрты ў канцэртных залах, │   │      │      │        │
│якiя належаць канцэртнай   │   │      │      │        │
│арганiзацыi          │ 10 │      │      │        │
├──────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Канцэрты за межамi вобласцi, у│   │      │      │        │
│якой знаходзiцца канцэртная  │   │      │      │        │
│арганiзацыя, праведзеныя   │   │      │      │        │
│ўласнымi сiламi        │ 11 │      │      │        │
├──────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ З iх:            │   │      │      │        │
│ фiларманiчныя канцэрты   │ 12 │      │      │        │
├──────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ канцэрты за межамi     │   │      │      │        │
│ Рэспублiкi Беларусь,    │   │      │      │        │
│ праведзеныя ўласнымi сiламi │ 13 │      │   x   │    x    │
├──────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│Усяго канцэртаў, праведзеных │   │      │      │        │
│канцэртнай арганiзацыяй (сума │   │      │      │        │
│даных па радках 04 i 11)   │ 14 │      │      │        │
└──────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────────┴───────────────┘
                РАЗДЗЕЛ III
    ЗВЕСТКI АБ ПАСТАЯННЫХ КАЛЕКТЫВАХ I ВЫКАНАЎЦАХ НА КАНЕЦ ГОДА
┌────────────────┬─────┬────────────────┬─────────────────────────────────┐
│        │   │  Колькасць  │ Колькасць штатнага артыстычнага │
│Жанр калектываў │Нумар│  пастаянных  │персаналу i колькасць выконваючых│
│ (выканаўцаў) │радка│  калектываў, │ работу па грамадзянска-прававых │
│        │   │   адзiнак  │    дагаворах, чалавек    │
├────────────────┼─────┼────────────────┼─────────────────────────────────┤
│    А    │ Б │    1    │        2        │
├────────────────┼─────┼────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Фiларманiчныя  │ 15 │        │                 │
│калектывы    │   │        │                 │
├────────────────┼─────┼────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Эстрадныя    │ 16 │        │                 │
│калектывы    │   │        │                 │
├────────────────┼─────┼────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Камерныя    │ 17 │        │                 │
│калектывы    │   │        │                 │
├────────────────┼─────┼────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Фiларманiчныя  │ 18 │    x    │                 │
│выканаўцы    │   │        │                 │
├────────────────┼─────┼────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Эстрадныя    │ 19 │    x    │                 │
│выканаўцы    │   │        │                 │
└────────────────┴─────┴────────────────┴─────────────────────────────────┘
                РАЗДЗЕЛ IV
         ЗВЕСТКI АБ МАСТАЦКА-АРТЫСТЫЧНЫМ ПЕРСАНАЛЕ
                                 (чалавек)
┌─────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│   │      │        З графы 1 - з адукацыяй        │
│   │ Спiсачная ├────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────┤
│Нумар│колькасць на│    │ з графы 2 - па  │      │з графы 4 - па│
│радка│канец года, │вышэйшай│  мастацка-   │ сярэдняй │ мастацка-  │
│   │  усяго  │    │  артыстычных  │спецыяльнай│ артыстычных │
│   │      │    │ спецыяльнасцях  │      │спецыяльнасцях│
├─────┼────────────┼────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ А │   1   │  2  │    3     │   4   │   5    │
├─────┼────────────┼────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 20 │      │    │         │      │       │
└─────┴────────────┴────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────┘
   Заўвага. Даныя паказваюцца: у мiльёнах рублёў i тысячах чалавек - з
адным знакам пасля коскi, у квадратных метрах i адзiнках - у цэлых лiчбах.
Кiраўнiк юрыдычнай асобы ____________       ________________________
              (подпiс)         (iнiцыялы, прозвiшча)
Асоба, адказная за складанне
дзяржаўнай статыстычнай
справаздачнасцi ______________   _____________  ______________________
          (пасада)      (подпiс)   (iнiцыялы, прозвiшча)
_____________________________       "__" ___________________ 200_ г.
 (нумар кантактнага тэлефона)        (дата складання дзяржаўнай
                       статыстычнай справаздачнасцi)

                            ЗАЦВЕРДЖАНА
                            Пастанова
                            Мiнiстэрства
                            статыстыкi i аналiзу
                            Рэспублiкi Беларусь
                            01.10.2008 N 209

УКАЗАННI ПА ЗАПАЎНЕННI ФОРМЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI 1-КАНЦЭРТНАЯ АРГАНIЗАЦЫЯ (МIНКУЛЬТУРЫ) "СПРАВАЗДАЧА АБ ДЗЕЙНАСЦI КАНЦЭРТНАЙ АРГАНIЗАЦЫI"


Метки:

Похожие документы: