Аб зацвярджэннi формы дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi 1-ду (Мiнадукацыi) "Справаздача ўстановы, якая забяспечвае атрыманне дашкольнай адукацыi" i ўказанняў па яе запаўненнi

Постановление Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 01.10.2008 N 208

Документ утратил силу


                            ЗАЦВЕРДЖАНА
                            Пастанова
                            Мiнiстэрства
                            статыстыкi i аналiзу
                            Рэспублiкi Беларусь
                            01.10.2008 N 208
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│         ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     КАНФIДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНIКАМ IНФАРМАЦЫI     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Прадстаўленне скажоных даных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi, │
│ несвоечасовае прадстаўленне або непрадстаўленне такой справаздачнасцi │
│ цягнуць прымяненне мер адмiнiстрацыйнай або крымiнальнай адказнасцi ў │
│    парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │              СПРАВАЗДАЧА              │
  │   ўстановы, якая забяспечвае атрыманне дашкольнай адукацыi,   │
  │              за 20__ год              │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬─────────────┐ ┌───────────────────┐
│   Прадстаўляюць рэспандэнты   │  Тэрмiн  │ │  Форма 1-ду   │
│                  │прадстаўлення│ │  (Мiнадукацыi)  │
├────────────────────────────────────┼─────────────┤ ├──────────┬────────┤
│Установы, якiя забяспечваюць    │ 5 студзеня │ │Код формы │0613549 │
│атрыманне дашкольнай адукцыi    │       │ │па ОКУД  │    │
│ раённаму (гарадскому) выканаўчаму │       │ │     │    │
│ камiтэту (структурнаму      │       │ │     │    │
│ падраздзяленню адукацыi)     │       │ │     │    │
│                  │       │ └──────────┴────────┘
│Раённыя (гарадскiя) выканаўчыя   │ 25 студзеня │
│камiтэты (структурныя падраздзяленнi│       │
│адукацыi) - зводныя статыстычныя  │       │
│даныя (iнфармацыю) па сагласаванай │       │
│праграме, зацверджанай Мiнiстэрствам│       │ ┌───────────────────┐
│адукацыi Рэспублiкi Беларусь,    │       │ │          │
│ абласному, Мiнскаму гарадскому  │       │ │   Гадавая   │
│ выканаўчаму камiтэту (структурнаму│       │ │          │
│ падраздзяленню адукацыi)     │       │ └───────────────────┘
│                  │       │
│Абласныя, Мiнскi гарадскi выканаўчыя│ 15 лютага │
│камiтэты (структурныя падраздзяленнi│       │
│адукацыi) - зводныя статыстычныя  │       │
│даныя (iнфармацыю) па сагласаванай │       │
│праграме, зацверджанай Мiнiстэрствам│       │
│адукацыi Рэспублiкi Беларусь,    │       │
│ установе "Галоўны iнфармацыйна-  │       │
│ аналiтычны цэнтр Мiнiстэрства   │       │
│ адукацыi Рэспублiкi Беларусь"   │       │
│                  │       │
│Установа "Галоўны iнфармацыйна-   │ 10 сакавiка │
│аналiтычны цэнтр Мiнiстэрства    │       │
│адукацыi Рэспублiкi Беларусь" -   │       │
│зводныя статыстычныя даныя     │       │
│(iнфармацыю) па рэспублiцы, абласцях│       │
│i г. Мiнску, раёнах па сагласаванай │       │
│праграме, зацверджанай Мiнiстэрствам│       │
│адукацыi Рэспублiкi Беларусь    │       │
│ Мiнiстэрству адукацыi Рэспублiкi │       │
│ Беларусь             │       │
│ Нацыянальнаму статыстычнаму    │       │
│ камiтэту Рэспублiкi Беларусь   │       │
└────────────────────────────────────┴─────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Назва юрыдычнай асобы ў адпаведнасцi са статутам (палажэннем) ___________│
│_________________________________________________________________________│
│Назва адасобленага падраздзялення _______________________________________│
│Орган дзяржаўнага кiравання (вышэйстаячая арганiзацыя) __________________│
│Асноўны вiд дзейнасцi ___________________________________________________│
│Паштовы адрас (фактычны) ________________________________________________│
├─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────┘
│   Рэгiстрацыйны нумар   │ Улiковы нумар │
│     рэспандэнта     │ плацельшчыка │
├───────────────┬─────────────┤   (УНП)   │
│у статыстычным │  у ЕГР  │        │
│рэгiстры (ОКПО)│  (ОКЮЛП)  │        │
├───────────────┼─────────────┼────────────────┤
│    1    │   2   │    3    │
├───────────────┼─────────────┼────────────────┤
│        │       │        │
└───────────────┴─────────────┴────────────────┘
               АГУЛЬНЫЯ ЗВЕСТКI
   Код тыпу дашкольнай установы ______ (дзiцячы сад - 1, яслi-сад - 2,
яслi - 3, дзiцячы сад-школа - 4, дашкольны цэнтр развiцця дзiцяцi - 0).
   Код профiля ______ (агульнага прызначэння - 1, з паглыбленым напрамкам
у рабоце - 2, сямейны дзiцячы сад - 4, сезонная i гульнявая пляцоўка - 5,
санаторная дашкольная ўстанова - 6, спецыяльная дашкольная ўстанова - 7,
ўстанова,  якая  стварыла  ўмовы  для  дашкольнай адукацыi дзецям з
асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця - 8, дашкольны цэнтр развiцця дзiцяцi
- 9).
   Код рэжыму работы _______ (пяцiдзённы - 1, шасцiдзённы - 2, гiбкi - 3,
iншы - 4).
   Код тыпу мясцовасцi, дзе знаходзiцца дашкольная ўстанова _______
(горад i пасёлак гарадскога тыпу - 1, сельскi населены пункт - 2).
   Знаходзiцца на тэрыторыi радыяцыйнага забруджвання ў зоне паслядоўнага
адсялення, у зоне з правам на адсяленне, зоне пражывання з перыядычным
радыяцыйным кантролем _______ (не - 0, так - 1).
   Код знаходжання ў аграгарадку ___________(не - 0, так - 1).
   Код стану дашкольнай установы ______ (дзеючая - 0, знаходзiцца на
капiтальным рамонце - 1, лiквiдавана на канец года - 2, не ўкамплектавана
дзецьмi - 3).
   Працягласць работы груп у дашкольнай установе: 24 гадзiны, 12 гадзiн,
9 - 10, 5 гадзiн, 7 гадзiн, ад 2 да 7 гадзiн - 5 (патрэбнае падкрэслiць).
   Код атэставанасцi дашкольнай установы ______ (атэставана - 1, не
атэставана - 0).
   Код колькасцi моў, на якiх вядзецца работа ў дашкольнай установе______
(на адной мове - 1, на дзвюх i больш мовах - 2).
                 РАЗДЗЕЛ I
           КОЛЬКАСЦЬ ДЗЯЦЕЙ НА КАНЕЦ ГОДА
                                 (чалавек)
┌──────────────────────────┬─────┬─────┬──────────────────────────────────┐
│             │   │   │  З агульнай колькасцi дзяцей  │
│             │   │   ├─────────┬─────────┬──────────────┤
│   Назва паказчыкаў   │Нумар│Усяго│     │     │  дзяцей з  │
│             │радка│   │дзяўчынак│ дзяцей- │асаблiвасцямi │
│             │   │   │     │iнвалiдаў│псiхафiзiчнага│
│             │   │   │     │     │  развiцця  │
├──────────────────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│       А      │ Б │ 1 │   2 │   3 │     4  │
├──────────────────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│Колькасць дзяцей     │ 01 │   │     │     │       │
├──────────────────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ У тым лiку ва ўзросце: │   │   │     │     │       │
│ з 2 месяцаў да 1 года  │ 02 │   │     │     │       │
├──────────────────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ з 1 да 2 гадоў     │ 03 │   │     │     │       │
├──────────────────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ з 2 да 3 гадоў     │ 04 │   │     │     │       │
├──────────────────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ з 3 да 4 гадоў     │ 05 │   │     │     │       │
├──────────────────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ з 4 да 5 гадоў     │ 06 │   │     │     │       │
├──────────────────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ з 5 да 6 гадоў     │ 07 │   │     │     │       │
├──────────────────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ з 6 да 7 гадоў     │ 08 │   │     │     │       │
├──────────────────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ з 7 да 8 гадоў:     │ 09 │   │     │     │       │
├──────────────────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ з радка 08 колькасць  │   │   │     │     │       │
│ дзяцей, якiя праходзяць │   │   │     │     │       │
│ другi год навучання па │   │   │     │     │       │
│ праграмах выхавання i  │   │   │     │     │       │
│ навучання дзяцей    │   │   │     │     │       │
│ дашкольнага ўзросту   │ 10 │   │     │     │       │
├──────────────────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│З агульнай колькасцi   │   │   │     │     │       │
│дзяцей (з радка 01)    │   │   │     │     │       │
│навучаюцца па праграме:  │   │   │     │     │       │
│ першага класа:     │ 11 │   │     │     │       │
├──────────────────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│   з iх ва ўзросце:   │   │   │     │     │       │
│   з 6 да 7 гадоў    │ 12 │   │     │     │       │
├──────────────────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│   з 7 да 8 гадоў    │ 13 │   │     │     │       │
├──────────────────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ другога класа      │ 14 │   │     │     │       │
├──────────────────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│   з iх ва ўзросце:   │   │   │     │     │       │
│   з 7 да 8 гадоў    │ 15 │   │     │     │       │
├──────────────────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│   з 8 да 9 гадоў    │ 16 │   │     │     │       │
└──────────────────────────┴─────┴─────┴─────────┴─────────┴──────────────┘
   Даведачная iнфармацыя:
   колькасць месцаў у дашкольнай ўстанове: фактычна (радок 17) _____
адзiнак;
   згодна з праектнай дакументацыяй (радок 18) ______ адзiнак;
   з радка 01 графы 1:
   колькасць дзяцей, вывезеных на дачу дашкольнай установы, у санаторыi,
iншыя аздараўленчыя ўстановы (радок 19) ____ чалавек;
   колькасць дзяцей, бацькi якiх вызвалены ад платы за харчаванне
поўнасцю (радок 20) _________ чалавек;
   колькасць дзяцей, бацькi якiх аплачваюць палову кошту за харчаванне
(радок 21) _________ чалавек:
   з iх:
   колькасць дзяцей, бацькi якiх маюць трох i больш дзяцей дашкольнага i
школьнага ўзросту (школьнiкаў) (радок 22) ________ чалавек.
                РАЗДЗЕЛ II
          КОЛЬКАСЦЬ ГРУП I ДЗЯЦЕЙ НА КАНЕЦ ГОДА
┌────────────────────────────┬─────┬─────────────────┬────────────────────┐
│              │   │Колькасць дзяцей,│ Колькасць груп,  │
│              │   │   чалавек   │   адзiнак    │
│              │Нумар├─────┬───────────┼─────┬──────────────┤
│   Назва паказчыкаў   │радка│   │ у тым лiку│   │у тым лiку для│
│              │   │усяго│ва ўзросце │усяго│ дзяцей ва  │
│              │   │   │ 3 гадоў i │   │ ўзросце 3  │
│              │   │   │  больш  │   │гадоў i больш │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│       А       │ Б │ 1 │   2   │ 3 │   4    │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│Усяго (сума даных па радках │   │   │      │   │       │
│02, 03, 04, 12, 18)     │ 01 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│ У тым лiку групы:     │   │   │      │   │       │
│ агульнага прызначэння   │ 02 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│ з паглыбленым напрамкам у │   │   │      │   │       │
│ рабоце          │ 03 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│ санаторныя (сума даных па │   │   │      │   │       │
│ радках з 05 па 11)    │ 04 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│   у тым лiку для дзяцей: │   │   │      │   │       │
│   якiя часта i працягла │   │   │      │   │       │
│   хварэюць        │ 05 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│   з анкалагiчнымi    │   │   │      │   │       │
│   захворваннямi     │ 06 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│   з функцыянальнымi   │   │   │      │   │       │
│   парушэннямi      │   │   │      │   │       │
│   шчытападобнай залозы  │ 07 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│   з сардэчна-сасудзiстымi│   │   │      │   │       │
│   захворваннямi     │ 08 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│   з алергiяй       │ 09 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│   хворых туберкулёзам  │ 10 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│   з iншымi захворваннямi │ 11 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│ з кароткачасовым     │   │   │      │   │       │
│ знаходжаннем дзяцей    │ 12 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│   у тым лiку:      │   │   │      │   │       │
│   сезонная пляцоўка,   │   │   │      │   │       │
│   гульнявая пляцоўка   │ 13 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│   сямейны дзiцячы сад:  │ 14 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│    у тым лiку      │   │   │      │   │       │
│    размешчаны на даму  │   │   │      │   │       │
│    (установа)      │ 15 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│    размешчаны ў     │   │   │      │   │       │
│    дашкольнай установе │   │   │      │   │       │
│    (група)       │ 16 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│    iншыя        │ 17 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│ спецыяльныя (сума даных па│   │   │      │   │       │
│ радках з 19 па 27)    │ 18 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│   у тым лiку з:     │   │   │      │   │       │
│   парушэннем слыху    │ 19 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│   парушэннямi мовы    │ 20 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│   парушэннямi зроку   │ 21 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│   iнтэлектуальнай    │   │   │      │   │       │
│   недастатковасцю    │ 22 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│   парушэннем функцый   │   │   │      │   │       │
│   апорна-рухальнага   │   │   │      │   │       │
│   апарату        │ 23 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│   парушэннем псiхiчнага │   │   │      │   │       │
│   развiцця        │ 24 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│   цяжкiмi i (або)    │   │   │      │   │       │
│   множнымi фiзiчнымi або │   │   │      │   │       │
│   псiхiчнымi парушэннямi │ 25 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│   iнтэграваныя      │ 26 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│   пункт карэкцыйна-   │   │   │      │   │       │
│   педагагiчнай дапамогi │ 27 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│З агульнай колькасцi дзяцей │   │   │      │   │       │
│(з радка 01) - групы з   │   │   │      │   │       │
│24-гадзiнным знаходжаннем  │   │   │      │   │       │
│дзяцей           │ 28 │   │      │   │       │
└────────────────────────────┴─────┴─────┴───────────┴─────┴──────────────┘
   Даведачная iнфармацыя:
   з радка 26 графы 1:
   колькасць дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця (радок 29)
_______ чалавек;
   з iх ва ўзросце 3 гадоў i больш (радок 30) ____________ чалавек.
                РАЗДЗЕЛ III
       ЗВЕСТКI АБ НАВЕДВАННI ДЗЕЦЬМI ДАШКОЛЬНАЙ УСТАНОВЫ
┌────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬───────────────┐
│                      │Нумар │   │З iх дзецьмi ва│
│       Назва паказчыка        │радка │Усяго│узросце 3 гадоў│
│                      │   │   │  i больш  │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│          А            │ Б  │ 1 │    2    │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│Колькасць чалавека-дзён, якiя праведзены ў │   │   │        │
│групах дзецьмi               │ 01 │   │        │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│Колькасць чалавека-дзен, якiя прапушчаны  │   │   │        │
│дзецьмi, - усяго              │ 02 │   │        │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│ У тым лiку:                │   │   │        │
│ па прычыне хваробы дзяцей         │ 03 │   │        │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│ па iншых прычынах             │ 04 │   │        │
└────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴───────────────┘
   Даведачная iнфармацыя:
   колькасць дзён работы ўстановы за год (радок 05) ___________ дзён;
   колькасць устаноў, якiя працавалi ў летнi перыяд (радок 06) ______
адзiнак;
   у iх груп (радок 07) __________ адзiнак;
   у iх дзяцей (радок 08) ____________ чалавек.
                РАЗДЗЕЛ IV
         КОЛЬКАСЦЬ ВЫПАДКАЎ ЗАХВОРВАННЯЎ У ДЗЯЦЕЙ
┌──────────────────────┬───────────────────┬─────┬────────────────┬───────┐
│           │          │   │ Зарэгiстравана │З iх у │
│           │          │   │  выпадкаў  │дзяцей │
│  Назва паказчыкаў  │  Код па МКБ X  │Нумар│ захворвання за │ ва  │
│           │   перагляду   │радка│справаздачны год│ўзросце│
│           │          │   │- усяго, адзiнак│3 гадоў│
│           │          │   │        │i больш│
├──────────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────────┼───────┤
│     А      │     Б     │ В │    1    │  2  │
├──────────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────────┼───────┤
│Усяго (сума даных па │          │ 01 │        │    │
│радках 411, 417, 422, │          │   │        │    │
│424)         │          │   │        │    │
├──────────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────────┼───────┤
│ У тым лiку:     │          │   │        │    │
│ некаторыя      │   А00 - В99  │ 02 │        │    │
│ iнфекцыйныя i    │          │   │        │    │
│ паразiтарныя    │          │   │        │    │
│ хваробы       │          │   │        │    │
├──────────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────────┼───────┤
│   з iх:      │          │   │        │    │
│   бактэрыяльная  │          │   │        │    │
│   дызентэрыя    │    А03    │ 03 │        │    │
├──────────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────────┼───────┤
│   вiрусны гепатыт │В15, В16, В17, В19 │ 04 │        │    │
├──────────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────────┼───────┤
│   энтэрыты, калiты │А04.0,1,2,3,4,5,7,8│ 05 │        │    │
│   i гастраэнтэрыты,│  А05.0,2,3,4,8  │   │        │    │
│   харчовыя     │  А08.0,1,2,3,5  │   │        │    │
│   таксiкаiнфекцыi, │          │   │        │    │
│   вызваныя     │          │   │        │    │
│   выяўленымi    │          │   │        │    │
│   ўзбуджальнiкамi │          │   │        │    │
├──────────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────────┼───────┤
│   вострыя кiшэчныя │  А04..9 А05..9  │ 06 │        │    │
│   iнфекцыi,    │  А08.04 А09   │   │        │    │
│   харчовыя     │          │   │        │    │
│   таксiкаiнфекцыi, │          │   │        │    │
│   вызваныя     │          │   │        │    │
│   невыяўленымi   │          │   │        │    │
│   ўзбуджальнiкамi i│          │   │        │    │
│   недакладна    │          │   │        │    │
│   абазначаныя   │          │   │        │    │
├──────────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────────┼───────┤
│   шкарлятына    │    А38    │ 07 │        │    │
├──────────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────────┼───────┤
│ хваробы органаў   │   J 00-J 99   │ 08 │        │    │
│ дыхання:      │          │   │        │    │
├──────────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────────┼───────┤
│   з iх:      │          │   │        │    │
│   вострыя iнфекцыi │    J 06    │ 09 │        │    │
│   верхнiх дыхальных│          │   │        │    │
│   шляхоў множнай i │          │   │        │    │
│   невызначанай   │          │   │        │    │
│   лакалiзацыi   │          │   │        │    │
├──────────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────────┼───────┤
│   грып       │   J 10-11   │ 10 │        │    │
├──────────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────────┼───────┤
│   пнеўманii    │   J 12-18   │ 11 │        │    │
├──────────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────────┼───────┤
│   хранiчныя хваробы│    J 35    │ 12 │        │    │
│   мiндалiн i    │          │   │        │    │
│   адэноiдаў    │          │   │        │    │
├──────────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────────┼───────┤
│ траўмы, атручваннi │   S 00 - T 98  │ 13 │        │    │
│ i некаторыя iншыя  │          │   │        │    │
│ вынiкi ўздзеяння  │          │   │        │    │
│ знешнiх прычын   │          │   │        │    │
├──────────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────────┼───────┤
│   з iх атрыманыя ў │          │ 14 │        │    │
│   дашкольнай    │          │   │        │    │
│   установе     │          │   │        │    │
├──────────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────────┼───────┤
│ iншыя захворваннi  │          │ 15 │        │    │
└──────────────────────┴───────────────────┴─────┴────────────────┴───────┘
   Даведачная iнфармацыя:
   сярэднегадавая колькасць дзяцей (радок 16) __________________ чалавек;
   з iх ва ўзросце 3 гадоў i больш (радок 17) _____________________
чалавек.
                 РАЗДЗЕЛ V
       ЗВЕСТКI АБ КОЛЬКАСЦI ПАСАД ПА ШТАТНАМУ РАСКЛАДУ
         I ФАКТЫЧНА ЗАНЯТЫХ ПАСАДАХ НА КАНЕЦ ГОДА
┌─────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────────┐
│                     │   │Колькасць пасад, адзiнак │
│      Назва паказчыкаў       │Нумар├────────────────┬────────┤
│                     │радка│ па штатнаму  │фактычна│
│                     │   │  раскладу  │    │
├─────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────┼────────┤
│          А           │ Б │    1    │  2  │
├─────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────┼────────┤
│Усяго (сума даных па радках 02, 10, 15, │   │        │    │
│16, 17)                 │ 01 │        │    │
├─────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────┼────────┤
│ У тым лiку:              │   │        │    │
│ педагагiчны персанал          │ 02 │        │    │
├─────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────┼────────┤
│   з iх:                │   │        │    │
│   выхавальнiк             │ 03 │        │    │
├─────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────┼────────┤
│   выхавальнiк-метадыст        │ 04 │        │    │
├─────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────┼────────┤
│   педагог-псiхолаг          │ 05 │        │    │
├─────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────┼────────┤
│   педагог сацыяльны          │ 06 │        │    │
├─────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────┼────────┤
│   настаўнiк дэфектолаг        │ 07 │        │    │
├─────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────┼────────┤
│   кiраўнiк па фiзiчнаму выхаванню   │ 08 │        │    │
├─────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────┼────────┤
│   музычны кiраўнiк          │ 09 │        │    │
├─────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────┼────────┤
│ медыцынскi персанал          │ 10 │        │    │
├─────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────┼────────┤
│   з iх:                │   │        │    │
│   урач                │ 11 │        │    │
├─────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────┼────────┤
│   медыцынская сястра         │ 12 │        │    │
├─────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────┼────────┤
│   медыцынская сястра па дыетычнаму  │   │        │    │
│   харчаванню             │ 13 │        │    │
├─────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────┼────────┤
│   iнструктар па лячэбнай фiзкультуры │ 14 │        │    │
├─────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────┼────────┤
│ памочнiк выхавальнiка         │ 15 │        │    │
├─────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────┼────────┤
│ повар                 │ 16 │        │    │
├─────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────┼────────┤
│ iншыя пасады              │ 17 │        │    │
└─────────────────────────────────────────┴─────┴────────────────┴────────┘
                РАЗДЗЕЛ VI
        СКЛАД ПЕДАГАГIЧНЫХ РАБОТНIКАЎ НА КАНЕЦ ГОДА
┌───────────────┬─────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│        │   │     │      З iх маюць адукацыю      │   З агульнай колькасцi работнiкаў (графа 1) прысвоена катэгорыя   │
│        │   │Колькасць ├─────────────────┬─────────────────────────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤
│        │   │работнiкаў│  вышэйшую   │ сярэднюю спецыяльную  │  вышэйшая   │   першая   │   другая   │ без катэгорыi │
│   Назва   │Нумар│(фiзiчных ├─────┬───────────┼─────┬───────┬───────────┼─────┬───────────┼─────┬───────────┼─────┬───────────┼─────┬───────────┤
│ паказчыкаў  │радка│ асоб) - │   │ з iх па │   │ з iх │ з iх па │   │ з iх з  │   │ з iх з  │   │ з iх з  │   │ з iх з  │
│        │   │ усяго, │   │ спецы-  │   │ лiку │ спецы-  │   │ сярэдняй │   │ сярэдняй │   │ сярэдняй │   │ сярэдняй │
│        │   │ чалавек │усяго│ яльнасцi │усяго│педага-│ яльнасцi │усяго│спецыяльнай│усяго│спецыяльнай│усяго│спецыяльнай│усяго│спецыяльнай│
│        │   │     │   │"дашкольная│   │гiчную │"дашкольная│   │ адукацыяй │   │ адукацыяй │   │ адукацыяй │   │ адукацыяй │
│        │   │     │   │ адукацыя" │   │    │ адукацыя" │   │      │   │      │   │      │   │      │
├───────────────┼─────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┤
│    А    │ Б │  1   │ 2 │   3   │ 4 │  5  │   6   │ 7 │   8   │ 9 │  10   │ 11 │  12   │ 13 │  14   │
├───────────────┼─────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┤
│Усяго     │ 01 │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
├───────────────┼─────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ У тым лiку: │   │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
│ загадчык   │ 02 │     │   │      │   │    │      │ X │   X   │ X │   X   │ X │   X   │ X │   X   │
├───────────────┼─────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ намеснiк   │   │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
│ загадчыка па │   │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
│ асноўнай   │   │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
│ дзейнасцi  │ 03 │     │   │      │   │    │      │ X │   X   │ X │   X   │ X │   X   │ X │   X   │
├───────────────┼─────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ выхавальнiкi │ 04 │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
├───────────────┼─────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ выхавальнiкi-│   │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
│ метадысты  │ 05 │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
├───────────────┼─────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ музычны   │   │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
│ кiраўнiк   │ 06 │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
├───────────────┼─────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ педагог   │   │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
│ сацыяльны  │ 07 │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
├───────────────┼─────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ настаўнiк-  │   │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
│ дэфектолаг  │ 08 │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
├───────────────┼─────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ педагог-   │   │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
│ псiхолаг   │ 09 │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
├───────────────┼─────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ настаўнiк  │   │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
│ замежнай мовы│ 10 │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
├───────────────┼─────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ кiраўнiк   │   │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
│ фiзiчнага  │   │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
│ выхавання  │ 11 │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
├───────────────┼─────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ iншыя    │   │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
│ педагогi   │ 12 │     │   │      │   │    │      │   │      │   │      │   │      │   │      │
└───────────────┴─────┴──────────┴─────┴───────────┴─────┴───────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┴───────────┘
   Даведачная iнфармацыя:
   колькасць  педагагiчных  работнiкаў,  якiя  маюць  спецыяльную
(дэфекталагiчную) адукацыю:
   настаўнiкаў-дэфектолагаў (з радка 08 графы 2) (радок 13) ___________
   тыфлапедагогаў (радок 14) __________
   сурдапедагогаў (радок 15) __________
   алiгафрэнапедагогаў (радок 16) _______
                                 Таблiца 1
            Стаж педагагiчных работнiкаў
                                 (чалавек)
┌──────────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────┐
│                 │ Нумар│Стаж педагагiчнай работы, гадоў│
│      Назва паказчыка    │ радка├────┬───────┬────────┬─────────┤
│                 │   │да 5│ад 5 да│ад 10 да│ 15 i  │
│                 │   │  │ 10  │  15  │ больш │
├──────────────────────────────────┼──────┼────┼───────┼────────┼─────────┤
│         А        │  Б │ 1 │  2  │  3  │  4  │
├──────────────────────────────────┼──────┼────┼───────┼────────┼─────────┤
│Колькасць педагагiчных работнiкаў,│ 17 │  │    │    │     │
│якiя маюць стаж          │   │  │    │    │     │
└──────────────────────────────────┴──────┴────┴───────┴────────┴─────────┘
                                 Таблiца 2
        Размеркаванне педагагiчных работнiкаў па полу
                                 (чалавек)
┌──────────────────────────────────┬──────┬─────┬─────────────────────────┐
│                 │Нумар │   │ З iх маюць адукацыю па │
│     Назва паказчыкаў     │радка │Усяго│спецыяльнасцi "дашкольная│
│                 │   │   │    адукацыя"    │
├──────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────────────────┤
│        А         │ Б  │ 1 │      2      │
├──────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────────────────┤
│З агульнай колькасцi педагагiчных │   │   │             │
│работнiкаў (таблiца 1 радок 01  │   │   │             │
│графа 1):             │   │   │             │
│ мужчыны             │ 18 │   │             │
├──────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────────────────┤
│ педагагiчныя работнiкi,     │   │   │             │
│ працуючыя загадчыкамi      │ 19 │   │             │
├──────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────────────────┤
│   з iх:            │   │   │             │
│   мужчыны           │ 20 │   │             │
├──────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────────────────┤
│   педагагiчныя работнiкi,   │   │   │             │
│   працуючыя кiраўнiкамi    │   │   │             │
│   фiзiчнага выхавання     │ 21 │   │             │
├──────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────────────────┤
│    з iх:           │   │   │             │
│    мужчыны          │ 22 │   │             │
├──────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────────────────┤
│    педагагiчныя работнiкi,  │   │   │             │
│    працуючыя ў ясельных групах│ 23 │   │             │
├──────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────────────────┤
│     з iх:          │   │   │             │
│     мужчыны         │ 24 │   │             │
└──────────────────────────────────┴──────┴─────┴─────────────────────────┘
                РАЗДЗЕЛ VII
          ЗВЕСТКI АБ МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХНIЧНАЙ БАЗЕ
   Агульная плошча ўсiх памяшканняў дашкольнай установы на канец года
(радок 01) _____________ кв.м;
   з яе плошча групавых памяшканняў (прыёмнай, спальнi, пакоя для гульнi,
туалетнага i буфетнага пакояў) (радок 02) __________ кв.м.
   Колькасць iзалятараў (радок 03) ___________ адзiнак.
   Колькасць месцаў у iзалятары (радок 04) ___________ адзiнак.
   Наяўнасць (так - 1, не - 0):
   басейна (радок 05) ______________
   памяшкання  цеплапрацэдур  з  абагравальнай  камерай  (радок 06)
______________
   Наяўнасць абсталяваных у асобным пакоi:
   пункта карэкцыйна-педагагiчнай дапамогi (радок 07) ______________
   кабiнета настаўнiка-дэфектолага (радок 08) ______________________
   кабiнета педагога-псiхолага (радок 09) __________________________
   Наяўнасць абсталяваных у асобным пакоi (так - 1, не - 0):
   сталовай (радок 10) ________________________
   камп'ютэрнага класа (радок 11) ______________
   Тэхнiчны стан памяшкання дашкольнай установы:
   патрабуе капiтальнага рамонту (так - 1, не - 0) (радок 12) ___________
   знаходзiцца ў аварыйным стане (так - 1, не - 0) (радок 13) ___________
   мае: усе вiды добраўпарадкавання (так - 1, не - 0) (радок 14)_________
   водаправод (так - 1, не - 0) (радок 15) ____________
   цэнтральнае ацяпленне (так - 1, не - 0) (радок 16) __________
   каналiзацыю (так - 1, не - 0) (радок 17) _________
   пабудавана па тыпавому праекту (так - 1, не - 0) (радок 18)_______
                РАЗДЗЕЛ VIII
      ЗВЕСТКI АБ МОВАХ, НА ЯКIХ ВЯДЗЕЦЦА РАБОТА Ў ГРУПАХ
┌──────────────┬─────┬─────┬──────────────────────────────────────────────┐
│       │   │   │         У тым лiку         │
│   Назва  │Нумар│Усяго├──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┤
│  паказчыка │радка│   │бела- │рускай│поль-│лiтоў-│яўрэй-│нямец-│iншай│
│       │   │   │рускай│   │скай │ скай │ скай │ кай │   │
├──────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│    А   │ Б │ 1 │ 2  │ 3  │ 4 │ 5  │ 6  │ 7  │ 8 │
├──────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│Колькасць   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дзяцей,    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│якiя     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│навучаюцца  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│на мове,   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│чалавек    │ 01 │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│Колькасць   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│груп,     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│навучанне ў  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│якiх вядзецца │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│на мове,   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│адзiнак    │ 02 │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
                РАЗДЗЕЛ IХ
        ЗВЕСТКI АБ ДАДАТКОВЫХ АДУКАЦЫЙНЫХ ПАСЛУГАХ
              ЗА СПРАВАЗДАЧНЫ ГОД
┌────────────────┬─────┬──────────┬─────────┬────────────┬────────────────┐
│        │   │     │     │ Колькасць │Колькасць дзяцей│
│        │   │Колькасць │Колькасць│ гурткоў на │у гуртках, якiя │
│ Назва гуртка │Нумар│гурткоў - │дзяцей у │  платнай │ атрымлiваюць │
│        │радка│ усяго, │гуртках, │ аснове - │  паслугу на  │
│        │   │ адзiнак │ чалавек │  усяго,  │платнай аснове, │
│        │   │     │     │  адзiнак │  чалавек   │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│    А    │ В │  1   │  2  │   3   │    4    │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│Эстэтычнага   │   │     │     │      │        │
│напрамку    │ 01 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│ У тым лiку:  │   │     │     │      │        │
│ выяўленчага  │   │     │     │      │        │
│ мастацтва   │ 02 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│ харэаграфii  │ 03 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│ музыкi i   │   │     │     │      │        │
│ спеваў    │ 04 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│ тэатральна-  │   │     │     │      │        │
│ гульнявой   │   │     │     │      │        │
│ дзейнасцi   │ 05 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│ дэкаратыўна- │   │     │     │      │        │
│ прыкладнога  │   │     │     │      │        │
│ мастацтва   │ 06 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│ фальклорны  │ 07 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│ мяккай цацкi │ 08 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│ iншыя     │ 09 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│Спартыўнага   │   │     │     │      │        │
│напрамку    │ 10 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│ У тым лiку:  │   │     │     │      │        │
│ плавання   │ 11 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│ мастацкай   │   │     │     │      │        │
│ гiмнастыкi  │ 12 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│ iншыя     │ 13 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│Замежных моў  │ 14 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│ У тым лiку:  │   │     │     │      │        │
│ англiйскай  │ 15 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│ нямецкай   │ 16 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│ французскай  │ 17 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│ польскай   │ 18 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│ лiтоўскай   │ 19 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│ яўрэйскай   │ 20 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│ iншых замежных│   │     │     │      │        │
│ моў      │ 21 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│Экалагiчны   │ 22 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│Камп'ютэрны   │ 23 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│Iншыя гурткi  │ 24 │     │     │      │        │
├────────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│Усяго (сума   │   │     │     │      │        │
│даных па радках │   │     │     │      │        │
│01, 10, 14, 22, │   │     │     │      │        │
│23, 24)     │ 25 │     │     │      │        │
└────────────────┴─────┴──────────┴─────────┴────────────┴────────────────┘
                 РАЗДЗЕЛ X
    ЗВЕСТКI АБ ГРУПАХ, СТВОРАНЫХ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ, ЯКIЯ НЕ НАВЕДВАЮЦЬ
         ДАШКОЛЬНУЮ ЎСТАНОВУ, ЗА СПРАВАЗДАЧНЫ ГОД
┌────────────────────────────┬─────┬─────────────────┬────────────────────┐
│              │   │Колькасць дзяцей,│ Колькасць груп,  │
│              │   │   чалавек   │   адзiнак    │
│              │Нумар├─────┬───────────┼─────┬──────────────┤
│   Назва паказчыкаў   │радка│   │ у тым лiку│   │у тым лiку для│
│              │   │усяго│ва ўзросце │усяго│ дзяцей ва  │
│              │   │   │ 3 гадоў i │   │ ўзросце 3  │
│              │   │   │  больш  │   │гадоў i больш │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│       А       │ Б │ 1 │   2   │ 3 │   4    │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│Усяго (сума даных па радках │   │   │      │   │       │
│02, з 07 па 12)       │ 01 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│ У тым лiку групы:     │   │   │      │   │       │
│ агульнага прызначэння   │ 02 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│   у тым лiку:      │   │   │      │   │       │
│   вячэрнiя        │ 03 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│   выхаднога дня     │ 04 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│   прагулачныя      │ 05 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│   iншыя         │ 06 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│ фiзкультурна-аздараўленчыя│ 07 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│ эстэтычнага напрамку   │ 08 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│ па падрыхтоўцы да школы  │ 09 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│ адаптацыйныя       │ 10 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│ iншыя           │ 11 │   │      │   │       │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┤
│ выхаванне i навучанне   │   │   │      │   │       │
│ дзяцей на даму па праграме│   │   │      │   │       │
│ дашкольнай адукацыi    │   │   │      │   │       │
│ (педагог-гувернёр)    │ 12 │   │      │   │       │
└────────────────────────────┴─────┴─────┴───────────┴─────┴──────────────┘
Кiраўнiк установы, якая
забяспечвае атрыманне
дашкольнай адукацыi _____________          _______________________
           (подпiс)            (iнiцыялы, прозвiшча)
Асоба, адказная за складанне
дзяржаўнай статыстычнай
справаздачнасцi ______________   _____________  _______________________
         (пасада)      (подпiс)    (iнiцыялы, прозвiшча)
____________________________        "__" ___________________ 200_ г.
(нумар кантактнага тэлефона)         (дата складання дзяржаўнай
                       статыстычнай справаздачнасцi)

                            ЗАЦВЕРДЖАНА
                            Пастанова
                            Мiнiстэрства
                            статыстыкi i аналiзу
                            Рэспублiкi Беларусь
                            01.10.2008 N 208

УКАЗАННI ПА ЗАПАЎНЕННI ФОРМЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI 1-ДУ (МIНАДУКАЦЫI) "СПРАВАЗДАЧА ЎСТАНОВЫ, ЯКАЯ ЗАБЯСПЕЧВАЕ АТРЫМАННЕ ДАШКОЛЬНАЙ АДУКАЦЫI"


Метки:

Похожие документы: