Аб зацвярджэннi формы дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi 1-цырк (Мiнкультуры) "Справаздача аб дзейнасцi цырка" i ўказанняў па яе запаўненнi

Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 30.09.2009 N 199                           ЗАЦВЕРДЖАНА
                           Пастанова
                           Нацыянальнага
                           статыстычнага камiтэта
                           Рэспублiкi Беларусь
                           30.09.2009 N 199
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│         ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Прадстаўленне скажоных даных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi, │
│ несвоечасовае прадстаўленне або непрадстаўленне такой справаздачнасцi │
│ цягнуць прымяненне мер адмiнiстрацыйнай або крымiнальнай адказнасцi ў │
│    парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                СПРАВАЗДАЧА                │
│              аб дзейнасцi цырка              │
│                за 20__ год                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────┬─────────────┐ ┌──────────────────────────┐
│    Прадстаўляюць    │  Тэрмiн  │ │Форма 1-цырк (Мiнкультуры)│
│               │прадстаўлення│ │             │
├─────────────────────────────┼─────────────┤ ├───────────┬──────────────┤
│Юрыдычныя асобы -      │ 20 студзеня │ │Код формы │  0629505  │
│стацыянарныя цыркi:     │       │ │па ОКУД  │       │
│ Мiнiстэрству культуры   │       │ └───────────┴──────────────┘
│ Рэспублiкi Беларусь;    │       │
│ сваёй вышэйстаячай     │       │ ┌──────────────────────────┐
│ арганiзацыi (копiю па яе  │       │ │     Гадавая     │
│ патрабаваннi);       │       │ └──────────────────────────┘
│               │       │
│Мiнiстэрства культуры    │ 1 лютага  │
│Рэспублiкi Беларусь - зводныя│       │
│статыстычныя даныя      │       │
│(iнфармацыю) па сагласаванай │       │
│праграме           │       │
│ Нацыянальнаму статыстычнаму│       │
│ камiтэту Рэспублiкi    │       │
│ Беларусь          │       │
└─────────────────────────────┴─────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Поўная назва юрыдычнай асобы ____________________________________________│
│Паштовы адрас (фактычны) ________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
├─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┘
│   Рэгiстрацыйны нумар   │Улiковы нумар│
│ рэспандэнта ў статыстычным │плацельшчыка │
│    рэгiстры (ОКПО)    │  (УНП)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┤
│       1       │   2   │
├─────────────────────────────┼─────────────┤
│               │       │
└─────────────────────────────┴─────────────┘
                 РАЗДЗЕЛ I
         МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХНIЧНАЯ БАЗА НА КАНЕЦ ГОДА
┌─────┬──────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────┐
│   │  Плошча  │       З яе       │          │
│   │ глядзельнай ├────────────────┬──────────────┤  Камерцыйная   │
│Нумар│залы - усяго, │ плошча, якая │ плошча, якая │ колькасць месцаў у │
│радка│кв.м, у цэлых │  патрабуе  │ мае аварыйны │ глядзельнай зале, │
│   │  лiчбах  │ капiтальнага │   стан   │   адзiнак    │
│   │       │  рамонту   │       │          │
├─────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ А │   1    │    2    │   3    │     4     │
├─────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ 1 │       │        │       │          │
└─────┴──────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘
                РАЗДЗЕЛ II
            АСНОЎНЫЯ ПАКАЗЧЫКI ДЗЕЙНАСЦI
┌─────┬──────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
│Нумар│Колькасць паказаў,│ Колькасць гледачоў,  │ Сума збораў, мiльёнаў │
│радка│   адзiнак   │ тысяч чалавек, з адным │рублёў, з адным знакам │
│   │         │  знакам пасля коскi  │   пасля коскi   │
├─────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ А │    1     │      2      │      3      │
├─────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 2 │         │            │            │
└─────┴──────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘
Кiраўнiк юрыдычнай асобы       _______________ _____________________
                     (подпiс)   (iнiцыялы, прозвiшча)
Асоба, адказная за складанне
дзяржаўнай
статыстычнай справаздачнасцi _________ ____________ _____________________
               (пасада)  (подпiс)   (iнiцыялы, прозвiшча)
_________________________          "__" __________________ 20__ г.
  (нумар кантактнага             (дата складання дзяржаўнай
     тэлефона)              статыстычнай справаздачнасцi)

                           ЗАЦВЕРДЖАНА
                           Пастанова
                           Нацыянальнага
                           статыстычнага камiтэта
                           Рэспублiкi Беларусь
                           30.09.2009 N 199

УКАЗАННI ПА ЗАПАЎНЕННI ФОРМЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI 1-ЦЫРК (МIНКУЛЬТУРЫ) "СПРАВАЗДАЧА АБ ДЗЕЙНАСЦI ЦЫРКА"Метки:

Похожие документы: