Аб зацвярджэннi формы дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi 1-бiблiятэка (Мiнкультуры) "Справаздача аб дзейнасцi публiчнай бiблiятэкi" i ўказанняў па яе запаўненнi

Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 30.09.2009 N 193                           ЗАЦВЕРДЖАНА
                           Пастанова
                           Нацыянальнага
                           статыстычнага камiтэта
                           Рэспублiкi Беларусь
                           30.09.2009 N 193
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│         ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Прадстаўленне скажоных даных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi, │
│ несвоечасовае прадстаўленне або непрадстаўленне такой справаздачнасцi │
│  цягнуць прымяненне мер адмiнiстрацыйнай або крымiнальнай адказнасцi  │
│    ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                СПРАВАЗДАЧА                │
│          аб дзейнасцi публiчнай бiблiятэкi          │
│                за 20__ год                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┬─────────────┐ ┌──────────────────┐
│      Прадстаўляюць      │  Тэрмiн  │ │Форма 1-бiблiятэка│
│                   │прадстаўлення│ │ (Мiнкультуры)  │
├─────────────────────────────────────┼─────────────┤ ├──────────┬───────┤
│публiчныя бiблiятэкi, якiя не    │ 15 студзеня │ │Код формы │0629501│
│ўваходзяць у сiстэму Мiнiстэрства  │       │ │па ОКУД  │    │
│культуры Рэспублiкi Беларусь     │       │ └──────────┴───────┘
│ структурнаму падраздзяленню    │       │
│ раённага (гарадскога) выканаўчага │       │ ┌──────────────────┐
│ камiтэта, якое ажыццяўляе     │       │ │   Гадавая   │
│ дзяржаўна-ўладныя паўнамоцтвы ў  │       │ └──────────────────┘
│ сферы культуры;          │       │
│структурнае падраздзяленне раённага │ 25 студзеня │
│(гарадскога) выканаўчага камiтэта,  │       │
│якое ажыццяўляе дзяржаўна-ўладныя  │       │
│паўнамоцтвы ў сферы культуры, -   │       │
│зводныя статыстычныя даныя      │       │
│(iнфармацыю)             │       │
│ структурнаму падраздзяленню    │       │
│ абласных, Мiнскага гарадскога   │       │
│ выканаўчых камiтэтаў, якое     │       │
│ ажыццяўляе дзяржаўна-ўладныя    │       │
│ паўнамоцтвы ў сферы культуры;   │       │
│структурнае падраздзяленне      │ 5 лютага  │
│абласных, Мiнскага гарадскога    │       │
│выканаўчых камiтэтаў, якое      │       │
│ажыццяўляе дзяржаўна-ўладныя     │       │
│паўнамоцтвы ў сферы культуры, -   │       │
│зводныя статыстычныя даныя      │       │
│(iнфармацыю)             │       │
│ Мiнiстэрству культуры Рэспублiкi  │       │
│ Беларусь;             │       │
│Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi   │ 25 лютага │
│Беларусь - зводныя статыстычныя   │       │
│даныя (iнфармацыю) па сагласаванай  │       │
│праграме               │       │
│ Нацыянальнаму статыстычнаму    │       │
│ камiтэту Рэспублiкi Беларусь    │       │
└─────────────────────────────────────┴─────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Поўная назва юрыдычнай асобы ___________________________________________ │
│Поўная назва адасобленага падраздзялення юрыдычнай асобы _______________ │
│________________________________________________________________________ │
│Паштовы адрас (фактычны) _______________________________________________ │
│________________________________________________________________________ │
│                                     │
├─────────────────┬─────────────┬──────────────────────────┬──────────────┘
│         │       │   Код мясцовасцi,   │
│ Рэгiстрацыйны │Улiковы нумар│дзе знаходзiцца публiчная │
│нумар рэспандэнта│плацельшчыка │    бiблiятэка:    │
│ ў статыстычным │  (УНП)  │  1 - горад i паселак  │
│ рэгiстры (ОКПО) │       │   гарадскога тыпу,   │
│         │       │2 - сельскi населены пункт│
├─────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤
│    1    │   2   │      3       │
├─────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤
│         │       │             │
└─────────────────┴─────────────┴──────────────────────────┘
                 РАЗДЗЕЛ I
         МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХНIЧНАЯ БАЗА НА КАНЕЦ ГОДА
┌─────┬──────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────┐
│   │     │  Плошча  │       З яе плошча памяшканняў       │  Колькасць  │      │
│   │Колькасць │памяшканняў -├─────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┤ пасадачных  │ Колькасць │
│Нумар│будынкаў -│усяго, кв.м, │   для   │   для   │  якiя  │  у  │ месцаў для  │бiблiятэчных│
│радка│ усяго, │  у цэлых  │ захоўвання │абслугоўвання │ патрабуюць │аварыйным│карыстальнiкаў,│ пунктаў, │
│   │ адзiнак │  лiчбах  │бiблiятэчнага│карыстальнiкаў│капiтальнага│ стане │  адзiнак  │ адзiнак  │
│   │     │       │  фонду  │       │ рамонту  │     │        │      │
├─────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────────┤
│ А │  1   │   2   │   3   │   4    │   5   │  6  │    7    │   8   │
├─────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────────┤
│ 01 │     │       │       │       │      │     │        │      │
└─────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴───────────────┴────────────┘
┌─────┬────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│   │  Колькасць  │  Наяўнасць  │Наяўнасць доступа│    Аб'ем уласных баз даных, тысяч запiсаў    │
│Нумар│ персанальных │  электроннай  │  ў Iнтэрнэт  ├───────┬────────────────────┬───────────────────────┤
│радка│ камп'ютэраў, │   пошты,   │(так - 1, не - 0)│ усяго │з iх бiблiяграфiчных│з iх аб'ем электроннага│
│   │  адзiнак   │(так - 1, не - 0)│         │    │          │ каталога (з графы 13) │
├─────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│ А │    9    │    10    │    11    │ 12  │     13     │     14      │
├─────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│ 01 │        │         │         │    │          │            │
└─────┴────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────┴────────────────────┴───────────────────────┘
                РАЗДЗЕЛ II
         КОЛЬКАСЦЬ КАРЫСТАЛЬНIКАЎ I НАВЕДВАННЯЎ
┌──────────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│     │                       │  Колькасць  │
│     │   Колькасць карыстальнiкаў, чалавек   │ наведванняў, │
│     │                       │  адзiнак   │
│ Нумар  ├──────┬───────────────┬──────────────┬───────┼────────────────┤
│ радка  │   │з iх аддаленых │ з iх дзяцей │    │ з iх аддаленых │
│     │усяго │ (вiртуальных) │ва ўзросце да │ усяго │ (вiртуальных) │
│     │   │ (з графы 1) │ 15 гадоў (з │    │ (з графы 4)  │
│     │   │        │  графы 1)  │    │        │
├──────────┼──────┼───────────────┼──────────────┼───────┼────────────────┤
│  А   │ 1  │    2    │   3    │  4  │    5    │
├──────────┼──────┼───────────────┼──────────────┼───────┼────────────────┤
│  02  │   │        │       │    │        │
└──────────┴──────┴───────────────┴──────────────┴───────┴────────────────┘
                РАЗДЗЕЛ III
       ФАРМIРАВАННЕ I ВЫКАРЫСТАННЕ БIБЛIЯТЭЧНАГА ФОНДУ
                               (экземпляраў)
┌──────────────┬─────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│       │   │      │                      У тым лiку                      │  З графы 1  │
│       │   │      ├──────┬───────────────┬──────┬──────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬──────┼──────────┬──────┤
│       │   │ Колькасць │   │ перыядычных │   │   аўдыёвiзуальных дакументаў   │     │      │   │     │   │
│  Назва   │Нумар│дакументаў -│   │  выданняў  │   │                   │     │      │   │     │ на │
│ паказчыкаў │радка│  усяго  │кнiг, ├─────────┬─────┤мiкра-├──────────────┬────────────┬──────────┤выяўленчых│электронных│iншых │мастацкай │бела- │
│       │   │ (сума граф │брашур│     │   │формаў│грампласцiнак,│      │     │дакументаў│дакументаў │даку- │лiтаратуры│рускай│
│       │   │ з 2 па 11) │   │часопiсаў│газет│   │магнiтафонных │дыяфiльмаў, │вiдэакасет│     │      │ментаў│     │ мове │
│       │   │      │   │     │   │   │  стужак,  │дыяпазiтываў│     │     │      │   │     │   │
│       │   │      │   │     │   │   │кампакт-дыскаў│      │     │     │      │   │     │   │
├──────────────┼─────┼────────────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┤
│   А    │ Б │   1   │ 2  │  3  │ 4 │ 5  │   6    │   7   │  8   │  9   │  10   │ 11 │  12  │ 13 │
├──────────────┼─────┼────────────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┤
│Налiчвалася  │   │      │   │     │   │   │       │      │     │     │      │   │     │   │
│на канец   │   │      │   │     │   │   │       │      │     │     │      │   │     │   │
│справаздачнага│   │      │   │     │   │   │       │      │     │     │      │   │     │   │
│года     │ 03 │      │   │     │   │   │       │      │     │     │      │   │     │   │
│       │   ├────────────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┤
│Паступiла за │   │      │   │     │   │   │       │      │     │     │      │   │     │   │
│справаздачны │   │      │   │     │   │   │       │      │     │     │      │   │     │   │
│год      │ 04 │      │   │     │   │   │       │      │     │     │      │   │     │   │
│       │   ├────────────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┤
│Выбыла за   │   │      │   │     │   │   │       │      │     │     │      │   │     │   │
│справаздачны │   │      │   │     │   │   │       │      │     │     │      │   │     │   │
│год      │ 05 │      │   │     │   │   │       │      │     │     │      │   │     │   │
│       │   ├────────────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┤
│Выдана за   │   │      │   │     │   │   │       │      │     │     │      │   │     │   │
│справаздачны │   │      │   │     │   │   │       │      │     │     │      │   │     │   │
│год      │ 06 │      │   │     │   │   │       │      │     │     │      │   │     │   │
│       │   ├────────────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┤
│ з iх дзецям │   │      │   │     │   │   │       │      │     │     │      │   │     │   │
│ ва ўзросце │   │      │   │     │   │   │       │      │     │     │      │   │     │   │
│ да 15 гадоў │ 07 │      │   │     │   │   │       │      │     │     │      │   │     │   │
└──────────────┴─────┴────────────┴──────┴─────────┴─────┴──────┴──────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────┴──────────┴──────┘
               РАЗДЗЕЛ IV                            РАЗДЗЕЛ V
           МIЖБIБЛIЯТЭЧНЫ АБАНЕМЕНТ                      ЗВЕСТКI АБ ПЕРСАНАЛЕ
┌─────┬────────────────┬──────────┬────────────────┬────────────────┐ ┌─────┬────────────┬─────────────────────────────────────┐
│   │        │     │        │  Колькасць  │ │   │      │                   │
│   │        │     │        │ дакументаў,  │ │   │      │                   │
│   │        │     │        │  выданых па  │ │   │      │     З iх з адукацыяй      │
│   │  Колькасць  │     │  Колькасць  │мiжбiблiятэчнаму│ │   │      │                   │
│   │  заявак,   │     │  заявак,   │ абанементу,  │ │   │ Колькасць │                   │
│Нумар│ накiраваных у │  З iх  │ атрыманых па │ экземпляраў  │ │Нумар│бiблiятэчных│                   │
│радка│   цэнтры   │задаволена│мiжбiблiятэчнаму├───────┬────────┤ │радка│работнiкаў -├──────────────────┬──────────────────┤
│   │мiжбiблiятэчнага│     │ абанементу,  │    │    │ │   │  усяго,  │   вышэйшай   │   сярэдняй   │
│   │ абанементу,  │     │  адзiнак   │    │    │ │   │ чалавек  │         │  спецыяльнай  │
│   │  адзiнак   │     │        │ усяго │ з iх │ │   │      ├─────┬────────────┼─────┬────────────┤
│   │        │     │        │    │ копiй │ │   │      │   │  з iх з  │   │  з iх з  │
│   │        │     │        │    │    │ │   │      │усяго│бiблiятэчнай│усяго│бiблiятэчнай│
│   │        │     │        │    │    │ │   │      │   │ адукацыяй │   │ адукацыяй │
├─────┼────────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼────────┤ ├─────┼────────────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┤
│ А │    1    │  2   │    3    │  4  │  5  │ │ А │   1   │ 2 │   3   │ 4 │   5   │
├─────┼────────────────┼──────────┼────────────────┼───────┼────────┤ ├─────┼────────────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┤
│ 08 │        │     │        │    │    │ │ 09 │      │   │      │   │      │
└─────┴────────────────┴──────────┴────────────────┴───────┴────────┘ └─────┴────────────┴─────┴────────────┴─────┴────────────┘
Кiраўнiк (упаўнаважаны намеснiк
кiраўнiка) юрыдычнай асобы    _______________ _________________________
                   (подпiс)    (iнiцыялы, прозвiшча)
_______________________________________   "___" ________________ 20___ г.
(прозвiшча, уласнае iмя, iмя па бацьку    (дата складання дзяржаўнай
  кантактнай асобы, нумар тэлефона,     статыстычнай справаздачнасцi)
    адрас электроннай пошты)

                           ЗАЦВЕРДЖАНА
                           Пастанова
                           Нацыянальнага
                           статыстычнага камiтэта
                           Рэспублiкi Беларусь
                           30.09.2009 N 193

УКАЗАННI ПА ЗАПАЎНЕННI ФОРМЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI 1-БIБЛIЯТЭКА (МIНКУЛЬТУРЫ) "СПРАВАЗДАЧА АБ ДЗЕЙНАСЦI ПУБЛIЧНАЙ БIБЛIЯТЭКI"


Метки:

Похожие документы: