Аб зацвярджэннi формы дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi 1-дзённая школа (Мiнадукацыя) "Справаздача ўстановы адукацыi, якая рэалiзуе адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыi ў дзённай форме атрымання адукацыi" i ўказанняў па яе запаўненнi

Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 04.07.2011 N 141

Документ утратил силу


                           ЗАЦВЕРДЖАНА
                           Пастанова
                           Нацыянальнага
                           статыстычнага камiтэта
                           Рэспублiкi Беларусь
                           04.07.2011 N 141
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│         ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Прадстаўленне скажоных даных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi, │
│ несвоечасовае прадстаўленне або непрадстаўленне такой справаздачнасцi │
│ цягнуць прымяненне мер адмiнiстрацыйнай або крымiнальнай адказнасцi ў │
│          парадку, устаноўленым заканадаўствам         │
│              Рэспублiкi Беларусь              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │              СПРАВАЗДАЧА              │
  │ ўстановы адукацыi, якая рэалiзуе адукацыйныя праграмы агульнай │
  │    сярэдняй адукацыi ў дзённай форме атрымання адукацыi,   │
  │       на пачатак 20__/20__ навучальнага года       │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────┬─────────────┐ ┌────────────────┐
│                    │  Тэрмiн  │ │    Форма  │
│       Прадстаўляюць       │прадстаўлення│ │ 1-дзённая школа│
│                    │       │ │ (Мiнадукацыя) │
├────────────────────────────────────────┼─────────────┤ ├────────┬───────┤
│Установы адукацыi, якiя рэалiзуюць   │ 10 верасня │ │Код   │0613515│
│адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй │       │ │формы па│    │
│адукацыi, адукацыйную праграму     │       │ │ОКУД  │    │
│спецыяльнай адукацыi на ўзроўнi агульнай│       │ └────────┴───────┘
│сярэдняй адукацыi i адукацыйную праграму│       │
│спецыяльнай адукацыi на ўзроўнi агульнай│       │ ┌────────────────┐
│сярэдняй адукацыi для асоб з      │       │ │ 1 раз у год  │
│iнтэлектуальнай недастатковасцю ў    │       │ └────────────────┘
│дзённай форме атрымання адукацыi    │       │
│(далей - установа),           │       │
│ аддзелу адукацыi раённага (гарадскога)│       │
│ выканаўчага камiтэта;         │       │
│аддзелы адукацыi раённых (гарадскiх)  │ 27 верасня │
│выканаўчых камiтэтаў - зводныя     │       │
│статыстычныя даныя (iнфармацыю)     │       │
│ упраўленню адукацыi абласнога     │       │
│ (камiтэту па адукацыi Мiнскага    │       │
│ гарадскога) выканаўчага камiтэта;   │       │
│упраўленнi адукацыi абласных (камiтэт па│   14   │
│адукацыi Мiнскага гарадскога) выканаўчых│ кастрычнiка │
│камiтэтаў - зводныя статыстычныя даныя │       │
│(iнфармацыю)              │       │
│ установе "Галоўны iнфармацыйна-    │       │
│ аналiтычны цэнтр Мiнiстэрства адукацыi│       │
│ Рэспублiкi Беларусь";         │       │
│установа "Галоўны iнфармацыйна-     │ 5 лiстапада │
│аналiтычны цэнтр Мiнiстэрства адукацыi │       │
│Рэспублiкi Беларусь" - зводныя     │       │
│статыстычныя даныя (iнфармацыю)     │       │
│ Мiнiстэрству адукацыi Рэспублiкi   │       │
│ Беларусь;               │       │
│Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi    │20 лiстапада │
│Беларусь - зводныя статыстычныя даныя  │       │
│(iнфармацыю) па сагласаванай праграме  │       │
│ Нацыянальнаму статыстычнаму камiтэту │       │
│ Рэспублiкi Беларусь          │       │
└────────────────────────────────────────┴─────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Поўная назва юрыдычнай асобы ____________________________________________│
│Паштовы адрас (фактычны) ________________________________________________│
│Электронны адрас (www, e-mail) __________________________________________│
├──────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────┬─────────┘
│ Рэгiстрацыйны нумар │Улiковы нумар│   Код вiду класаў:   │
│  рэспандэнта ў   │плацельшчыка │ 1 - усе класы (акрамя  │
│статыстычным рэгiстры │  (УНП)  │   спецыяльных);    │
│    (ОКПО)    │       │ 2 - спецыяльныя класы  │
├──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤
│     1      │   2   │             │
├──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤
│           │       │             │
└──────────────────────┴─────────────┴──────────────────────────┘
                 РАЗДЗЕЛ I
               АГУЛЬНЫЯ ЗВЕСТКI
                                 Таблiца 1
┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────┐
│           Назва паказчыка            │ Код │Код │
│                              │ радка │  │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────┤
│               А               │  Б  │ 1 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────┤
│Код мясцовасцi, дзе знаходзiцца ўстанова          │    │  │
│(1 - горад i пасёлак гарадскога тыпу; 2 - сельскi населены │    │  │
│пункт)                           │ 01  │  │
│                              │    ├────┤
│Код вiду ўстановы                      │    │  │
│(1 - пачатковая школа; 2 - базавая школа; 3 - сярэдняя   │    │  │
│школа; 4 - гiмназiя; 5 - гiмназiя-iнтэрнат; 6 - лiцэй;   │    │  │
│7 - спецыялiзаваны лiцэй; 8 - сувораўскае вучылiшча; 9 -  │    │  │
│кадэцкае вучылiшча; 10 - школа-iнтэрнат для дзяцей-сiрот i │    │  │
│дзяцей, якiя засталiся без апекi бацькоў; 11 - санаторная  │    │  │
│школа-iнтэрнат; 12 - яслi-сад - пачатковая школа; 13 -   │    │  │
│яслi-сад - базавая школа; 14 - яслi-сад - сярэдняя школа;  │    │  │
│15 - дзiцячы сад - пачатковая школа; 16 - дзiцячы сад -   │    │  │
│базавая школа; 17 - дзiцячы сад - сярэдняя школа; 18 -   │    │  │
│базавая школа - каледж мастацтваў; 19 - сярэдняя школа -  │    │  │
│каледж мастацтваў; 20 - гiмназiя - каледж мастацтваў;    │    │  │
│21 - сярэдняя школа - вучылiшча алiмпiйскага рэзерву;    │    │  │
│22 - спецыяльная агульнаадукацыйная школа; 23 - спецыяльная │    │  │
│агульнаадукацыйная школа-iнтэрнат; 24 - дапаможная школа;  │    │  │
│25 - дапаможная школа-iнтэрнат; 26 - цэнтр карэкцыйна-   │    │  │
│развiваючага навучання i рэабiлiтацыi; 27 - спецыяльная   │    │  │
│школа закрытага тыпу; 28 - спецыяльная лячэбна-выхаваўчая  │    │  │
│школа закрытага тыпу; 29 - iншая ўстанова)         │ 02  │  │
│                              │    ├────┤
│Код вiду ўстановы спецыяльнай адукацыi па тыпу фiзiчных i  │    │  │
│(цi) псiхiчных парушэнняў у асоб з асаблiвасцямi      │    │  │
│псiхафiзiчнага развiцця, дзеля якiх яна адкрыта       │    │  │
│(1 - iнтэлектуальная недастатковасць; 2 - цяжкiя парушэннi │    │  │
│маўлення; 3 - парушэннi слыху; 4 - парушэннi зроку; 5 -   │    │  │
│парушэннi псiхiчнага развiцця (цяжкасцi ў навучаннi); 6 -  │    │  │
│парушэннi функцый апорна-рухальнага апарату; 7 - з цяжкiмi │    │  │
│i (цi) множнымi фiзiчнымi i (цi) псiхiчнымi парушэннямi)  │ 03  │  │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────┘
                                 Таблiца 2
   Колькасць  спецыяльных  класаў i ў  iх асоб  з асаблiвасцямi
псiхафiзiчнага развiцця па тыпах фiзiчных i (цi) псiхiчных парушэнняў,
якiя яны маюць <*>
┌──────────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│       │   │   Тыпы фiзiчных i (цi) псiхiчных парушэнняў у асоб з асаблiвасцямi    │
│       │   │    псiхафiзiчнага развiцця, дзеля якiх адкрыты спецыяльныя класы    │
│       │   ├───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┤
│       │   │        │     │     │     │парушэннi │     │цяжкiя i │
│  Назва   │ Код │        │     │     │     │псiхiчнага│парушэннi │ (цi)  │
│ паказчыка  │радка│iнтэлектуальная│ цяжкiя │парушэннi│парушэннi│ развiцця │ функцый │ множныя │
│       │   │недастатковасць│парушэннi│ слыху │ зроку │(цяжкасцi │ апорна- │фiзiчныя │
│       │   │        │маўлення │     │     │  ў   │рухальнага│ i (цi) │
│       │   │        │     │     │     │навучаннi)│ апарату │псiхiчныя│
│       │   │        │     │     │     │     │     │парушэннi│
├──────────────┼─────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│   А    │ Б │    1    │  2  │  3  │  4  │  5   │  6   │  7  │
├──────────────┼─────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Колькасць   │   │        │     │     │     │     │     │     │
│спецыяльных  │   │        │     │     │     │     │     │     │
│класаў    │ 04 │        │     │     │     │     │     │     │
│       │   ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Колькасць асоб│   │        │     │     │     │     │     │     │
│з       │   │        │     │     │     │     │     │     │
│асаблiвасцямi │   │        │     │     │     │     │     │     │
│псiхафiзiчнага│   │        │     │     │     │     │     │     │
│развiцця ў iх │ 05 │        │     │     │     │     │     │     │
└──────────────┴─────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┘
   --------------------------------
   <*> Запаўняецца толькi ў справаздачы па спецыяльных класах устаноў,
у якiх адкрыты спецыяльныя класы.
                РАЗДЗЕЛ II
      ЗВЕСТКI АБ РАЗМЕРКАВАННI ВУЧНЯЎ ПА МОВАХ НАВУЧАННЯ
                                 Таблiца 3
                                 (чалавек)
┌────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│      │   │     │                У тым лiку па класах                 │
│      │   │Колькасць├────┬────┬────┬────┬────────┬────────┬────┬────┬────┬────┬────────┬────────┬────┬────┤
│      │   │вучняў - │  │  │  │  │V клас I│ V клас │  │  │  │  │ X клас │ X клас │  │  │
│  Назва  │ Код │ усяго │  │  │  │  │ступенi │  II  │  │  │  │  │  II  │ III  │  │  │
│ паказчыка │радка│ (сума │ I │ II │III │ IV │агульнай│ступенi │ VI │VII │VIII│ IX │ступенi │ступенi │ XI │XII │
│      │   │граф з 2 │клас│клас│клас│клас│сярэдняй│агульнай│клас│клас│клас│клас│агульнай│агульнай│клас│клас│
│      │   │ па 15) │  │  │  │  │адукацыi│сярэдняй│  │  │  │  │сярэдняй│сярэдняй│  │<*> │
│      │   │     │  │  │  │  │ <*>  │адукацыi│  │  │  │  │адукацыi│адукацыi│  │  │
│      │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │ <*>  │    │  │  │
├────────────┼─────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│   А   │ Б │  1  │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │  6  │  7  │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │  12  │  13  │ 14 │ 15 │
├────────────┼─────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│Мова    │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│выкладання: │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│      │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│ беларуская│ 01 │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│      │   ├─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│ руская  │ 02 │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│      │   ├─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│ iншыя   │ 03 │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│      │   ├─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│Вывучэнне  │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│роднай мовы │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│нацыянальных│   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│меншасцяў: │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│      │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│ украiнская│ 04 │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│      │   ├─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│ польская │ 05 │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│      │   ├─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│ лiтоўская │ 06 │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│      │   ├─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│ яўрэйская │ 07 │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│      │   ├─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│ iншыя   │ 08 │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
└────────────┴─────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────────┴────────┴────┴────┴────┴────┴────────┴────────┴────┴────┘
   --------------------------------
   <*> Запаўняецца толькi ў справаздачы ўстановы спецыяльнай адукацыi
i ўстановы, у якой адкрыты спецыяльныя класы.
                РАЗДЗЕЛ III
         ЗВЕСТКI АБ РАЗМЕРКАВАННI ВУЧНЯЎ ПА КЛАСАХ
                                 Таблiца 4
┌──────────────┬─────┬─────────┬─────────┬───────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐
│       │   │     │     │                  │       │Колькасць асоб│
│       │   │     │     │        З iх        │       │   з    │
│       │   │     │Колькасць│                  │ Колькасць │асаблiвасцямi │
│       │   │     │вучняў па│                  │  класаў  │псiхафiзiчнага│
│  Назва   │ Код │Колькасць│ спiсках ├────────────┬─────────┬────────────┤iнтэграванага│ развiцця ў │
│ паказчыка  │радка│ класаў, │ разам з │      │     │      │ навучання i │  класах  │
│       │   │ адзiнак │ новым │      │     │      │ выхавання, │iнтэграванага │
│       │   │     │прыёмам, │другагоднiкi│дзяўчынкi│прыходзячыя │  адзiнак  │ навучання i │
│       │   │     │ чалавек │      │     │  вучнi  │ (з графы 1) │ выхавання, │
│       │   │     │     │      │     │      │       │  чалавек  │
│       │   │     │     │      │     │      │       │ (з графы 2) │
├──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│   А    │ Б │  1  │  2  │   3   │  4  │   5   │   6   │   7    │
├──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ I клас   │ 01 │     │     │      │     │      │       │       │
│       │   ├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ I клас,   │   │     │     │      │     │      │       │       │
│ арганiзаваны│   │     │     │      │     │      │       │       │
│ ва     │   │     │     │      │     │      │       │       │
│ ўстанове  │   │     │     │      │     │      │       │       │
│ дашкольнай │   │     │     │      │     │      │       │       │
│ адукацыi  │ 02 │     │     │      │     │      │       │       │
│       │   ├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ II клас   │ 03 │     │     │      │     │      │       │       │
│       │   ├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ III клас  │ 04 │     │     │      │     │      │       │       │
│       │   ├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ IV клас   │ 05 │     │     │      │     │      │       │       │
│       │   ├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ V клас I  │   │     │     │      │     │      │       │       │
│ ступенi   │   │     │     │      │     │      │       │       │
│ агульнай  │   │     │     │      │     │      │       │       │
│ сярэдняй  │   │     │     │      │     │      │       │       │
│ адукацыi <*>│ 06 │     │     │      │     │      │       │       │
│       │   ├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Усяго на I  │   │     │     │      │     │      │       │       │
│ступенi    │   │     │     │      │     │      │       │       │
│агульнай   │   │     │     │      │     │      │       │       │
│сярэдняй   │   │     │     │      │     │      │       │       │
│адукацыi (сума│   │     │     │      │     │      │       │       │
│радкоў з   │   │     │     │      │     │      │       │       │
│01 па 06)   │ 07 │     │     │      │     │      │       │       │
│       │   ├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│V клас II   │   │     │     │      │     │      │       │       │
│ступенi    │   │     │     │      │     │      │       │       │
│агульнай   │   │     │     │      │     │      │       │       │
│сярэдняй   │   │     │     │      │     │      │       │       │
│адукацыi   │ 08 │     │     │      │     │      │       │       │
│       │   ├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ VI клас   │ 09 │     │     │      │     │      │       │       │
│       │   ├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ VII клас  │ 10 │     │     │      │     │      │       │       │
│       │   ├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ VIII клас  │ 11 │     │     │      │     │      │       │       │
│       │   ├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ IX клас   │ 12 │     │     │      │     │      │       │       │
│       │   ├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ X клас II  │   │     │     │      │     │      │       │       │
│ ступенi   │   │     │     │      │     │      │       │       │
│ агульнай  │   │     │     │      │     │      │       │       │
│ сярэдняй  │   │     │     │      │     │      │       │       │
│ адукацыi <*>│ 13 │     │     │      │     │      │       │       │
│       │   ├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Усяго на II  │   │     │     │      │     │      │       │       │
│ступенi    │   │     │     │      │     │      │       │       │
│агульнай   │   │     │     │      │     │      │       │       │
│сярэдняй   │   │     │     │      │     │      │       │       │
│адукацыi (сума│   │     │     │      │     │      │       │       │
│радкоў з   │   │     │     │      │     │      │       │       │
│08 па 13)   │ 14 │     │     │      │     │      │       │       │
│       │   ├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ Х клас III │   │     │     │      │     │      │       │       │
│ ступенi   │   │     │     │      │     │      │       │       │
│ агульнай  │   │     │     │      │     │      │       │       │
│ сярэдняй  │   │     │     │      │     │      │       │       │
│ адукацыi  │ 15 │     │     │      │     │      │       │       │
│       │   ├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ ХI клас   │ 16 │     │     │      │     │      │       │       │
│       │   ├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ XII клас <*>│ 17 │     │     │      │     │      │       │       │
│       │   ├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Усяго на III │   │     │     │      │     │      │       │       │
│ступенi    │   │     │     │      │     │      │       │       │
│агульнай   │   │     │     │      │     │      │       │       │
│сярэдняй   │   │     │     │      │     │      │       │       │
│адукацыi (сума│   │     │     │      │     │      │       │       │
│радкоў з   │   │     │     │      │     │      │       │       │
│15 па 17)   │ 18 │     │     │      │     │      │       │       │
│       │   ├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Усяго ва   │   │     │     │      │     │      │       │       │
│ўстанове (сума│   │     │     │      │     │      │       │       │
│радкоў 07, 14,│   │     │     │      │     │      │       │       │
│18)      │ 19 │     │     │      │     │      │       │       │
└──────────────┴─────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┘
   --------------------------------
   <*> Запаўняецца толькi ў справаздачы ўстановы спецыяльнай адукацыi
i ўстановы, у якой адкрыты спецыяльныя класы.
                                 Таблiца 5
              Даведкавая iнфармацыя
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────┐
│           Назва паказчыка            │ Код │Усяго, │
│                              │радка│чалавек│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│              А               │ Б │  1  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│Колькасць вучняў, якiя займаюцца ў другую змену      │ 20 │    │
│                              │   ├───────┤
│Колькасць дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без апекi │   │    │
│бацькоў                          │ 21 │    │
│                              │   ├───────┤
│Колькасць вучняў-перасяленцаў з зон адсялення       │   │    │
│(першачарговага, далейшага i з правам на адсяленне)    │ 22 │    │
│                              │   ├───────┤
│Колькасць вучняў, якiя аднесены па стану здароўя да    │   │    │
│спецыяльнай медыцынскай групы               │ 23 │    │
│                              │   ├───────┤
│ З iх наведваюць заняткi па фiзiчнай культуры ў      │   │    │
│ спецыяльных медыцынскiх групах              │ 24 │    │
│                              │   ├───────┤
│Колькасць дзяцей-iнвалiдаў з дзяцiнства          │ 25 │    │
│                              │   ├───────┤
│Колькасць вучняў, якiя навучаюцца на даму па адукацыйнай  │   │    │
│праграме спецыяльнай адукацыi на ўзроўнi агульнай     │   │    │
│сярэдняй адукацыi i адукацыйнай праграме спецыяльнай    │   │    │
│адукацыi на ўзроўнi агульнай сярэдняй адукацыi для асоб з │   │    │
│iнтэлектуальнай недастатковасцю              │ 26 │    │
│                              │   ├───────┤
│Колькасць вучняў, якiя навучаюцца на даму па адукацыйных  │   │    │
│праграмах агульнай сярэдняй адукацыi            │ 27 │    │
│                              │   ├───────┤
│Колькасць вучняў, для якiх арганiзаваны падвоз да     │   │    │
│ўстановы                          │ 28 │    │
│                              │   ├───────┤
│Колькасць вучняў, якiя пражываюць у iнтэрнаце пры     │   │    │
│ўстанове                          │ 29 │    │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────┘
                РАЗДЗЕЛ IV
 ЗВЕСТКI АБ ВУЧНЯХ, ЯКIЯ СКОНЧЫЛI ДАДЗЕНЫ КЛАС I ПЕРАВЕДЗЕНЫ Ў НАСТУПНЫ
     КЛАС АБО СКОНЧЫЛI ЎСТАНОВУ Ў МIНУЛЫМ НАВУЧАЛЬНЫМ ГОДЗЕ
                                 Таблiца 6
                                 (чалавек)
┌────────────────────────────┬─────┬────────────┬─────────────────────────┐
│              │   │ Колькасць │     З iх      │
│              │   │ вучняў на ├───────────┬─────────────┤
│              │   │  канец  │ скончылi │ рашэннем  │
│      Класы      │ Код │ вучэбных │  або  │педагагiчнага│
│              │радка│ заняткаў у │пераведзены│  савета  │
│              │   │ мiнулым  │ў наступны │ пакiнуты на │
│              │   │навучальным │  клас  │ другi год │
│              │   │  годзе  │      │       │
├────────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│       А       │ Б │   1   │   2   │   3   │
├────────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│I клас           │ 01 │      │      │       │
│              │   ├────────────┼───────────┼─────────────┤
│II клас           │ 02 │      │      │       │
│              │   ├────────────┼───────────┼─────────────┤
│III клас          │ 03 │      │      │       │
│              │   ├────────────┼───────────┼─────────────┤
│IV клас           │ 04 │      │      │       │
│              │   ├────────────┼───────────┼─────────────┤
│V клас I ступенi агульнай  │   │      │      │       │
│сярэдняй адукацыi <*>    │ 05 │      │      │       │
│              │   ├────────────┼───────────┼─────────────┤
│V клас II ступенi агульнай │   │      │      │       │
│сярэдняй адукацыi      │ 06 │      │      │       │
│              │   ├────────────┼───────────┼─────────────┤
│VI клас           │ 07 │      │      │       │
│              │   ├────────────┼───────────┼─────────────┤
│VII клас          │ 08 │      │      │       │
│              │   ├────────────┼───────────┼─────────────┤
│VIII клас          │ 09 │      │      │       │
│              │   ├────────────┼───────────┼─────────────┤
│IX клас           │ 10 │      │      │       │
│              │   ├────────────┼───────────┼─────────────┤
│X клас II ступенi агульнай │   │      │      │       │
│сярэдняй адукацыi <*>    │ 11 │      │      │       │
│              │   ├────────────┼───────────┼─────────────┤
│X клас III ступенi агульнай │   │      │      │       │
│сярэдняй адукацыi      │ 12 │      │      │       │
│              │   ├────────────┼───────────┼─────────────┤
│XI клас           │ 13 │      │      │       │
│              │   ├────────────┼───────────┼─────────────┤
│XII клас <*>        │ 14 │      │      │       │
│              │   ├────────────┼───────────┼─────────────┤
│Усяго (сума радкоў з 01 па │   │      │      │       │
│14)             │ 15 │      │      │       │
└────────────────────────────┴─────┴────────────┴───────────┴─────────────┘
   --------------------------------
   <*> Запаўняецца толькi ў справаздачы ўстановы спецыяльнай адукацыi
i ўстановы, у якой адкрыты спецыяльныя класы.
                                 Таблiца 7
              Даведкавая iнфармацыя
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────┐
│           Назва паказчыка            │ Код │Усяго, │
│                              │радка│чалавек│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│              А               │ Б │  1  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│Колькасць вучняў, якiя атрымалi атэстат аб агульнай    │   │    │
│сярэдняй адукацыi - усяго                 │ 16 │    │
│                              │   ├───────┤
│ З iх:                          │   │    │
│                              │   │    │
│ дзяўчынкi                        │ 17 │    │
│                              │   ├───────┤
│ узнагароджаны:                      │ 18 │    │
│                              │   ├───────┤
│ залатым медалём                     │ 19 │    │
│                              │   ├───────┤
│ сярэбраным медалём                    │ 20 │    │
│                              │   ├───────┤
│Колькасць вучняў, якiя атрымалi пасведчанне аб агульнай  │   │    │
│базавай адукацыi - усяго                  │ 21 │    │
│                              │   ├───────┤
│ З iх:                          │   │    │
│                              │   │    │
│ дзяўчынкi                        │ 22 │    │
│                              │   ├───────┤
│ атрымалi пасведчанне з адзнакай             │ 23 │    │
│                              │   ├───────┤
│Колькасць вучняў выпускнога класа III ступенi агульнай   │   │    │
│сярэдняй адукацыi, якiя не атрымалi атэстат аб агульнай  │   │    │
│сярэдняй адукацыi                     │ 24 │    │
│                              │   ├───────┤
│Колькасць экстэрнаў, якiя атрымалi пасведчанне аб агульнай │   │    │
│базавай адукацыi                      │ 25 │    │
│                              │   ├───────┤
│Колькасць экстэрнаў, якiя атрымалi атэстат аб агульнай   │   │    │
│сярэдняй адукацыi                     │ 26 │    │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────┘
                 РАЗДЗЕЛ V
         ЗВЕСТКI АБ ВУЧНЯХ, ЯКIЯ ВЫБЫЛI З УСТАНОВЫ
                                 Таблiца 8
                                 (чалавек)
┌────────────────────────────────┬─────┬──────────────────────────────────┐
│                │   │ Колькасць вучняў, якiя выбылi з │
│                │   │       класаў       │
│                │   ├──────────┬───────────┬───────────┤
│    Назва паказчыка     │ Код │  на I  │  на II  │ на III  │
│                │радка│ ступенi │ ступенi │ ступенi │
│                │   │ агульнай │ агульнай │ агульнай │
│                │   │ сярэдняй │ сярэдняй │ сярэдняй │
│                │   │ адукацыi │ адукацыi │ адукацыi │
├────────────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│        А        │ Б │  1   │   2   │   3   │
├────────────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Усяго (сума радкоў з 02 па 06) │ 01 │     │      │      │
│                │   ├──────────┼───────────┼───────────┤
│ У тым лiку:          │   │     │      │      │
│                │   │     │      │      │
│ працаўладкавалiся, але не   │   │     │      │      │
│ вучацца            │ 02 │  x   │      │      │
│                │   ├──────────┼───────────┼───────────┤
│ не працуюць i не вучацца   │ 03 │     │      │      │
│                │   ├──────────┼───────────┼───────────┤
│ працягваюць навучанне ў iншых │   │     │      │      │
│ установах агульнай сярэдняй  │   │     │      │      │
│ адукацыi ў дзённай форме   │   │     │      │      │
│ атрымання адукацыi      │ 04 │     │      │      │
│                │   ├──────────┼───────────┼───────────┤
│ працягваюць навучанне ў    │   │     │      │      │
│ вячэрнiх школах (вячэрнiх   │   │     │      │      │
│ класах)            │ 05 │  x   │   x   │      │
│                │   ├──────────┼───────────┼───────────┤
│ iншае             │ 06 │     │      │      │
└────────────────────────────────┴─────┴──────────┴───────────┴───────────┘
                РАЗДЗЕЛ VI
    ЗВЕСТКI АБ НАВУЧАННI ВУЧНЯЎ У КЛАСАХ З НАКIРУНКАМI НАВУЧАННЯ
                                 Таблiца 9
┌─────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┐
│                 │      │       │ Колькасць │
│                 │      │ Колькасць │вучняў, якiя │
│    Назва паказчыка     │ Код радка │ класаў з  │навучаюцца ў │
│                 │      │накiрункамi, │ класах з  │
│                 │      │  адзiнак  │накiрункамi, │
│                 │      │       │  чалавек  │
├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│        A         │   Б   │   1   │   2   │
├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│Усяго (сума радкоў з 02 па 05)  │  01   │       │       │
│                 │      ├─────────────┼─────────────┤
│ У тым лiку па накiрунках    │      │       │       │
│ навучання:           │      │       │       │
│                 │      │       │       │
│ хiмiка-бiялагiчны       │  02   │       │       │
│                 │      ├─────────────┼─────────────┤
│ фiзiка-матэматычны       │  03   │       │       │
│                 │      ├─────────────┼─────────────┤
│ грамадазнаўчы         │  04   │       │       │
│                 │      ├─────────────┼─────────────┤
│ фiлалагiчны          │  05   │       │       │
└─────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘
                РАЗДЗЕЛ VII
   ЗВЕСТКI АБ НАВУЧАННI ВУЧНЯЎ У СПЕЦЫЯЛIЗАВАНЫХ ПА СПОРТУ КЛАСАХ
                                 Таблiца 10
┌─────────┬──────┬─────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────┐
│     │   │     │    У тым лiку     │  Колькасць вучняў,   │
│     │ Код │     │              │     чалавек     │
│     │радка,│Колькасць├─────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬────────┤
│ Назва │ код │класаў - │ на I  │ на II │ на III │ на I │ на II │ на III │
│паказчыка│ вiду │ усяго, │ ступенi │ступенi │ступенi │ступенi │ступенi │ступенi │
│     │спорту│ адзiнак │агульнай │агульнай│агульнай│агульнай│агульнай│агульнай│
│     │   │     │сярэдняй │сярэдняй│сярэдняй│сярэдняй│сярэдняй│сярэдняй│
│     │   │     │адукацыi │адукацыi│адукацыi│адукацыi│адукацыi│адукацыi│
├─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│  А  │ Б  │  1  │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │
├─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Усяго  │ 01 │     │     │    │    │    │    │    │
├─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ У тым │   │     │     │    │    │    │    │    │
│ лiку па│   │     │     │    │    │    │    │    │
│ вiдах │   │     │     │    │    │    │    │    │
│ спорту:│   │     │     │    │    │    │    │    │
│     │   │     │     │    │    │    │    │    │
│     │   │     │     │    │    │    │    │    │
├─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│     │   │     │     │    │    │    │    │    │
├─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│     │   │     │     │    │    │    │    │    │
├─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│     │   │     │     │    │    │    │    │    │
└─────────┴──────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
                РАЗДЗЕЛ VIII
       ЗВЕСТКI АБ ПРАВЯДЗЕННI ФАКУЛЬТАТЫЎНЫХ ЗАНЯТКАЎ
                                 Таблiца 11
                                 (чалавек)
┌─────────────────────────┬─────┬──────────────┬──────────────────────────┐
│             │   │ Колькасць  │    У тым лiку    │
│             │   │ вучняў, якiя ├────────┬────────┬────────┤
│             │ Код │ наведваюць │ на I │ на II │ на III │
│   Назва паказчыка   │радка│факультатыўныя│ступенi │ступенi │ступенi │
│             │   │ заняткi -  │агульнай│агульнай│агульнай│
│             │   │  усяго   │сярэдняй│сярэдняй│сярэдняй│
│             │   │       │адукацыi│адукацыi│адукацыi│
├─────────────────────────┼─────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│      A      │ Б │   1    │  2  │  3  │  4  │
├─────────────────────────┼─────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Накiрункi факультатыўных │   │       │    │    │    │
│заняткаў:        │   │       │    │    │    │
│             │   │       │    │    │    │
│ прыродазнаўча-     │   │       │    │    │    │
│ матэматычны      │ 01 │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ гуманiтарны      │ 02 │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ грамадазнаўчы     │ 03 │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ экалагiчны       │ 04 │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ ваенна-патрыятычны   │ 05 │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ музыкальны       │ 06 │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ харэаграфiчны     │ 07 │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ мастацкi        │ 08 │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ тэатральны       │ 09 │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ спартыўны       │ 10 │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ iншыя накiрункi    │ 11 │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Вывучэнне вучэбных    │   │       │    │    │    │
│прадметаў на павышаным  │   │       │    │    │    │
│узроўнi на факультатыўных│   │       │    │    │    │
│занятках:        │   │       │    │    │    │
│             │   │       │    │    │    │
│ матэматыка       │ 12 │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ фiзiка         │ 13 │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ хiмiя         │ 14 │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ бiялогiя        │ 15 │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ руская мова      │ 16 │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ беларуская мова    │ 17 │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ замежныя мовы:     │   │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│   англiйская     │ 18 │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│   нямецкая      │ 19 │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│   французская     │ 20 │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│   iспанская      │ 21 │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│   кiтайская      │ 22 │       │    │    │    │
│             │   ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ iншыя вучэбныя прадметы│ 23 │       │    │    │    │
└─────────────────────────┴─────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┘
                РАЗДЗЕЛ IX
          ЗВЕСТКI АБ ВЫКЛАДАННI ЗАМЕЖНЫХ МОЎ
                                 Таблiца 12
┌──────────────┬─────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│       │   │ Англiйская мова │  Нямецкая мова  │ Французская мова │ Iспанская мова  │ Кiтайская мова  │
│       │   ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│       │   │колькасць│     │колькасць│     │колькасць│     │колькасць│     │колькасць│     │
│       │ Код │ вучняў, │колькасць│ вучняў, │колькасць│ вучняў, │колькасць│ вучняў, │колькасць│ вучняў, │колькасць│
│  Класы   │радка│ якiя  │ класаў │ якiя  │ класаў │ якiя  │ класаў │ якiя  │ класаў │ якiя  │ класаў │
│       │   │вывучаюць│ (груп), │вывучаюць│ (груп), │вывучаюць│ (груп), │вывучаюць│ (груп), │вывучаюць│ (груп), │
│       │   │замежную │ адзiнак │замежную │ адзiнак │замежную │ адзiнак │замежную │ адзiнак │замежную │ адзiнак │
│       │   │ мову, │     │ мову, │     │ мову, │     │ мову, │     │ мову, │     │
│       │   │ чалавек │     │ чалавек │     │ чалавек │     │ чалавек │     │ чалавек │     │
├──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│   А    │ Б │  1  │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │  10  │
├──────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ III клас  │ 01 │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│       │   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ IV клас   │ 02 │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│       │   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ V клас I  │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│ ступенi   │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│ агульнай  │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│ сярэдняй  │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│ адукацыi <*>│ 03 │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│       │   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Усяго на I  │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│ступенi    │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│агульнай   │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│сярэдняй   │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│адукацыi (сума│   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│радкоў з   │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│01 па 03)   │ 04 │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│       │   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ V клас II  │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│ ступенi   │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│ агульнай  │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│ сярэдняй  │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│ адукацыi  │ 05 │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│       │   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ VI клас   │ 06 │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│       │   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ VII клас  │ 07 │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│       │   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ VIII клас  │ 08 │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│       │   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ XI клас   │ 09 │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│       │   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ X клас II  │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│ ступенi   │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│ агульнай  │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│ сярэдняй  │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│ адукацыi <*>│ 10 │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│       │   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Усяго на II  │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│ступенi    │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│агульнай   │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│сярэдняй   │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│адукацыi (сума│   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│радкоў з   │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│05 па 10)   │ 11 │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│       │   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ X клас III │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│ ступенi   │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│ агульнай  │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│ сярэдняй  │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│ адукацыi  │ 12 │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│       │   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ XI клас   │ 13 │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│       │   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ XII клас <*>│ 14 │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│       │   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Усяго на III │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│ступенi    │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│агульнай   │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│сярэдняй   │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│адукацыi (сума│   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│радкоў з   │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 па 14)   │ 15 │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│       │   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Усяго ва   │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│ўстанове (сума│   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│радкоў 04, 11 │   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│i 15)     │ 16 │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└──────────────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
   --------------------------------
   <*> Запаўняецца толькi ў справаздачы ўстановы спецыяльнай адукацыi
i ўстановы, у якой адкрыты спецыяльныя класы.
                 РАЗДЗЕЛ X
 ЗВЕСТКI АБ РЭАЛIЗАЦЫI АДУКАЦЫЙНАЙ ПРАГРАМЫ ДАДАТКОВАЙ АДУКАЦЫI ДЗЯЦЕЙ I
                 МОЛАДЗI
                                 Таблiца 13
┌───────────────────────────────────────────┬─────┬───────────┬───────────┐
│                      │   │ Колькасць │ Колькасць │
│                      │   │аб'яднанняў│ вучняў у │
│       Назва паказчыка       │ Код │  па   │аб'яднаннях│
│                      │радка│iнтарэсах, │  па   │
│                      │   │ адзiнак │iнтарэсах, │
│                      │   │      │ чалавек │
├───────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────┤
│           А           │ Б │   1   │   2   │
├───────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Усяго (сума радкоў з 02 па 08)       │ 01 │      │      │
│                      │   ├───────────┼───────────┤
│У тым лiку па профiлi адукацыйнай праграмы │   │      │      │
│дадатковай адукацыi дзяцей i моладзi:   │   │      │      │
│                      │   │      │      │
│ тэхнiчным, спартыўна-тэхнiчным      │ 02 │      │      │
│                      │   ├───────────┼───────────┤
│ турысцка-краязнаўчым           │ 03 │      │      │
│                      │   ├───────────┼───────────┤
│ эколага-бiялагiчным           │ 04 │      │      │
│                      │   ├───────────┼───────────┤
│ фiзкультурна-спартыўным         │ 05 │      │      │
│                      │   ├───────────┼───────────┤
│ мастацкiм                │ 06 │      │      │
│                      │   ├───────────┼───────────┤
│ ваенна-патрыятычным           │ 07 │      │      │
│                      │   ├───────────┼───────────┤
│ iншым                  │ 08 │      │      │
└───────────────────────────────────────────┴─────┴───────────┴───────────┘
                РАЗДЗЕЛ XI
               IНШЫЯ ЗВЕСТКI <*>
                                 Таблiца 14
┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────┐
│         Назва паказчыка          │ Код │ Адзiнка │Усяго│
│                          │радка│вымярэння│   │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┤
│            A             │ Б │  В  │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┤
│Колькасць настаўнiкаў (уключаючы сумяшчальнiкаў) - │ 01 │ чалавек │   │
│усяго                       │   │     │   │
│                          │   │     ├─────┤
│ З iх колькасць настаўнiкаў, якiя маюць вышэйшую │   │     │   │
│ дэфекталагiчную адукацыю, квалiфiкацыю      │   │     │   │
│ настаўнiк-дэфектолаг i працуюць:         │   │     │   │
│                          │   │     │   │
│ у спецыяльных класах для асоб з асаблiвасцямi  │ 02 │ чалавек │   │
│ псiхафiзiчнага развiцця             │   │     │   │
│                          │   │     ├─────┤
│ у класах iнтэграванага навучання i выхавання   │ 03 │ чалавек │   │
│                          │   │     ├─────┤
│ у пункце карэкцыйна-педагагiчнай дапамогi    │ 04 │ чалавек │   │
│                          │   │     ├─────┤
│Колькасць груп падоўжанага дня           │ 05 │ адзiнак │   │
│                          │   │     ├─────┤
│Колькасць вучняў у групах падоўжанага дня     │ 06 │ чалавек │   │
│                          │   │     ├─────┤
│Колькасць вучняў, якiя займаюцца ў пункце     │ 07 │ чалавек │   │
│карэкцыйна-педагагiчнай дапамогi, адкрытым ва   │   │     │   │
│ўстанове                      │   │     │   │
│                          │   │     ├─────┤
│Колькасць вучняў, якiя займаюцца ў пункце     │ 08 │ чалавек │   │
│карэкцыйна-педагагiчнай дапамогi, адкрытым у iншых │   │     │   │
│ўстановах                     │   │     │   │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────┘
   --------------------------------
   <*> У справаздачы па спецыяльных класах устаноў, у якiх адкрыты
спецыяльныя класы, раздзел ХI не запаўняецца.
                РАЗДЗЕЛ XII
             УЗРОСТАВЫ СКЛАД ВУЧНЯЎ
                                 Таблiца 15
                                 (чалавек)
┌───────────┬─────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│      │   │  Колькасць  │            З графы 1 - колькасць вучняў па класах            │
│      │   │  вучняў   │                                           │
│      │   ├─────┬─────────┼────┬────┬────┬────┬────────┬────────┬────┬────┬────┬────┬────────┬────────┬────┬────┤
│      │   │   │     │  │  │  │  │ V клас │ V клас │  │  │  │  │ X клас │ X клас │  │  │
│ Узрост  │ Код │   │     │  │  │  │  │  I  │  II  │  │  │  │  │  II  │ III  │  │  │
│ вучняў  │радка│   │ з iх  │ I │ II │III │ IV │ступенi │ступенi │ VI │VII │VIII│ IX │ступенi │ступенi │ XI │XII │
│      │   │усяго│дзяўчынкi│клас│клас│клас│клас│агульнай│агульнай│клас│клас│клас│клас│агульнай│агульнай│клас│клас│
│      │   │   │     │  │  │  │  │сярэдняй│сярэдняй│  │  │  │  │сярэдняй│сярэдняй│  │<*> │
│      │   │   │     │  │  │  │  │адукацыi│адукацыi│  │  │  │  │адукацыi│адукацыi│  │  │
│      │   │   │     │  │  │  │  │ <*>  │    │  │  │  │  │ <*>  │    │  │  │
├───────────┼─────┼─────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│   А   │ Б │ 1 │  2  │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │  7  │  8  │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │  13  │  14  │ 15 │ 16 │
├───────────┼─────┼─────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│6 гадоў i │   │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│маладзейшыя│ 01 │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│      │   ├─────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│7 гадоў  │ 02 │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│      │   ├─────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│8 гадоў  │ 03 │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│      │   ├─────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│9 гадоў  │ 04 │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│      │   ├─────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│10 гадоў  │ 05 │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│      │   ├─────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│11 гадоў  │ 06 │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│      │   ├─────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│12 гадоў  │ 07 │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│      │   ├─────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│13 гадоў  │ 08 │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│      │   ├─────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│14 гадоў  │ 09 │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│      │   ├─────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│15 гадоў  │ 10 │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│      │   ├─────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│16 гадоў  │ 11 │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│      │   ├─────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│17 гадоў  │ 12 │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│      │   ├─────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│18 гадоў i │   │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│старэйшыя │ 13 │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│      │   ├─────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────┼────┤
│Усяго (сума│   │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│радкоў з  │   │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
│01 па 13) │ 14 │   │     │  │  │  │  │    │    │  │  │  │  │    │    │  │  │
└───────────┴─────┴─────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────────┴────────┴────┴────┴────┴────┴────────┴────────┴────┴────┘
Кiраўнiк юрыдычнай асобы         ________  ______________________
                     (подпiс)  (iнiцыялы, прозвiшча)
Асоба, адказная
за складанне дзяржаўнай
статыстычнай справаздачнасцi __________  ________  ______________________
               (пасада)  (подпiс)  (iнiцыялы, прозвiшча)
________________________________   "__" ________________________ 20__ г.
 (нумар кантактнага тэлефона,      (дата складання дзяржаўнай
  адрас электроннай пошты)       статыстычнай справаздачнасцi)
   --------------------------------
   <*> Запаўняецца толькi ў справаздачы ўстановы спецыяльнай адукацыi
i ўстановы, у якой адкрыты спецыяльныя класы.

                           ЗАЦВЕРДЖАНА
                           Пастанова
                           Нацыянальнага
                           статыстычнага камiтэта
                           Рэспублiкi Беларусь
                           04.07.2011 N 141

УКАЗАННI ПА ЗАПАЎНЕННI ФОРМЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI 1-ДЗЁННАЯ ШКОЛА (МIНАДУКАЦЫЯ) "СПРАВАЗДАЧА ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫI, ЯКАЯ РЭАЛIЗУЕ АДУКАЦЫЙНЫЯ ПРАГРАМЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫI Ў ДЗЁННАЙ ФОРМЕ АТРЫМАННЯ АДУКАЦЫI"
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Код  │           Назва вiду спорту            │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  02  │Бадмiнтон                           │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  03  │Барацьба вольная                       │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  04  │Барацьба грэка-рымская                    │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  05  │Баскетбол                           │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  06  │Бейсбол                            │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  07  │Бiятлон                            │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  08  │Бокс                             │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  09  │Валейбол                           │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  10  │Валейбол пляжны                        │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  11  │Веласiпедны спорт                       │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  12  │Веславанне акадэмiчнае                    │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  13  │Веславанне на байдарках i каноэ                │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  14  │Веславы слалам                        │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  15  │Воднае пола                          │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  16  │Гандбол                            │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  17  │Гiмнастыка спартыўная                     │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  18  │Гiмнастыка мастацкая                     │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  19  │Горналыжны спорт                       │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  20  │Дзюдо                             │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  21  │Канькабежны спорт                       │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  22  │Кёрлiнг                            │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  23  │Конны спорт                          │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  24  │Лёгкая атлетыка                        │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  25  │Лыжныя гонкi                         │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  26  │Лыжнае дваябор'е                       │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  27  │Парусны спорт                         │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  28  │Плаванне                           │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  29  │Плаванне сiнхроннае                      │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  30  │Скачкi на батуце                       │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  31  │Скачкi на лыжах з трамплiна                  │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  32  │Скачкi ў ваду                         │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  33  │Снауборд                           │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  34  │Стральба з луку                        │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  35  │Стральба кулявая                       │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  36  │Стральба стэндавая                      │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  37  │Сучаснае пяцiбор'е                      │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  38  │Таэквандо                           │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  39  │Трыятлон                           │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  40  │Тэнiс                             │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  41  │Тэнiс настольны                        │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  42  │Фехтаванне                          │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  43  │Фiгурнае катанне на каньках                  │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  44  │Фрыстайл                           │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  45  │Футбол                            │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  46  │Хакей з шайбай                        │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  47  │Хакей на траве                        │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  48  │Цяжкая атлетыка                        │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  49  │Шорт-трэк                           │
└──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Метки:

Похожие документы: