О наградах и поощрениях Минского областного исполнительного комитета

Решение Минского областного исполнительного комитета от 15.05.2013 N 524
                          УТВЕРЖДЕНО
                          Решение
                          Минского областного
                          исполнительного комитета
                          15.05.2013 N 524
                          (в редакции решения
                          Минского областного
                          исполнительного комитета
                          04.12.2013 N 1389)

ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДАХ И ПООЩРЕНИЯХ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА                ПРАДСТАЎЛЕННЕ
  да ўзнагароджання Ганаровай граматай Мiнскага абласнога выканаўчага
  камiтэта (Падзякай старшынi Мiнскага абласнога выканаўчага камiтэта)
1. Прозвiшча, уласнае iмя, iмя па бацьку (калi такое маецца) ______________
___________________________________________________________________________
2. Пашпарт: серыя ____ N ______ выдадзены _________________________________
3. Дамашнi адрас i тэлефон ________________________________________________
4. Чысло, месяц, год нараджэння ___________________________________________
5. Адукацыя _______________________________________________________________
6. Пасада, месца працы, службы ____________________________________________
7. Агульны стаж работы ________, у тым лiку ў дадзеным працоўным калектыве
_____, у галiне ___________________________________________________________
8.  Цi  ўзнагароджваўся  раней Ганаровай граматай Мiнскага абласнога
выканаўчага камiтэта (Падзякай старшынi Мiнскага абласнога выканаўчага
камiтэта) i дата ўзнагароджання ___________________________________________
9. Характарыстыка з указаннем асабiстых заслуг, за якiя прадстаўляецца да
ўзнагароджання Ганаровай граматай Мiнскага абласнога выканаўчага камiтэта
(Падзякай старшынi Мiнскага абласнога выканаўчага камiтэта) _______________
___________________________________________________________________________
10. Кандыдатура ___________________________ рэкамендавана да ўзнагароджання
Ганаровай  граматай Мiнскага абласнога выканаўчага камiтэта (Падзякай
старшынi Мiнскага абласнога выканаўчага камiтэта) _________________________
                           (назва арганiзацыi)
Кiраўнiк _____________________ __________________ _________________________
     (назва арганiзацыi)    (подпiс)    (iнiцыялы, прозвiшча)
                   М.П.
__ ____________ ____ г.
11. Прадстаўленне да ўзнагароджання Ганаровай граматай Мiнскага абласнога
выканаўчага камiтэта (Падзякай старшынi Мiнскага абласнога выканаўчага
камiтэта) _______________________________ падтрымлiваюць:
        (iнiцыялы, прозвiшча)
__________________________________ __________________ _____________________
 (старшыня раённага (гарадскога)    (подпiс)   (iнiцыялы, прозвiшча)
 выканаўчага камiтэта (кiраўнiк
   мясцовай адмiнiстрацыi)


                ПРАДСТАЎЛЕННЕ
  да ўзнагароджання Ганаровай граматай Мiнскага абласнога выканаўчага
  камiтэта (Падзякай старшынi Мiнскага абласнога выканаўчага камiтэта)
1. Назва арганiзацыi ______________________________________________________
2. Прозвiшча, уласнае iмя, iмя па бацьку (калi такое маецца) кiраўнiка ____
___________________________________________________________________________
3. Юрыдычны адрас _________________________________________________________
4. Характарыстыка з указаннем асаблiвых заслуг, за якiя прадстаўляецца да
ўзнагароджання Ганаровай граматай Мiнскага абласнога выканаўчага камiтэта
(Падзякай старшынi Мiнскага абласнога выканаўчага камiтэта) _______________
___________________________________________________________________________
5. Цi ўзнагароджвалася раней арганiзацыя Ганаровай граматай Мiнскага
абласнога  выканаўчага камiтэта (Падзякай старшынi Мiнскага абласнога
выканаўчага камiтэта) i калi ______________________________________________
Кiраўнiк _____________________ __________________ _________________________
     (назва арганiзацыi)    (подпiс)    (iнiцыялы, прозвiшча)
                   М.П.
__ _____________ ____ г.
6. Прадстаўленне да ўзнагароджання Ганаровай граматай Мiнскага абласнога
выканаўчага камiтэта (Падзякай старшынi Мiнскага абласнога выканаўчага
камiтэта) _____________________________ падтрымлiваюць:
        (назва арганiзацыi)
__________________________________ __________________ _____________________
 (старшыня раённага (гарадскога)    (подпiс)   (iнiцыялы, прозвiшча)
    выканаўчага камiтэта
(кiраўнiк мясцовай адмiнiстрацыi)

Метки:

Похожие документы: